Certyfikacja Wyroby Chemiczne. Oznakowanie Substancji Chemicznych - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów chemicznych - nasze kompetencje

Wyroby chemiczne poddane certyfikacji otrzymują gwarancję jakości spełnienia wymagań zawartych w określonych standardach krajowych, unijnych lub międzynarodowych.

Prowadzona certyfikacja ma charakter dobrowolny i stanowi potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią, deklaracji składanych przez producenta dotyczących wyrobu poddanego ocenie.

Certyfikat wydawany jest na 3 lata.

Certyfikację wyrobów chemicznych prowadzimy według następującego programu:

1/ DBS-02-Z Program certyfikacji wyrobów. Certyfikacja zgodności.

Jest to program potwierdzający zgodność certyfikowanego wyrobu (na podstawie przedstawionej dokumentacji i sprawozdania z badań) z wymaganiami wyspecyfikowanymi w przywołanej normie lub innym dokumencie normatywnym.

Ten typ programu certyfikacji pozwala potwierdzić samoocenę producenta, że opracowana receptura wyrobu, zastosowane surowce/składniki spełniają faktycznie wyspecyfikowane w dokumencie odniesienia wymagania.

Zakres certyfikacji

Proces certyfikacji prowadzony jest dla następujących wyrobów:

a) Nawozy:

  • Mineralne – nawozy nieorganiczne,
  • Organiczne,
  • Organiczno-mineralne,
  • Naturalne,
  • Środki wapnujące,

b) Środki wspomagające uprawę roślin (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoża do upraw),

c) Kopaliny,

d) Opony bieżnikowane,

e) Inne wyroby chemiczne.

Wyroby chemiczne mogą być certyfikowane również w zakresie programu na oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel – link oraz programu EKO – link

Wykaz dokumentów normatywnych zawierających wymagania do certyfikowanych wyrobów

 1. Norma lub inny dokument odniesienia wskazany przez Wnioskodawcę (np. Ustawa, Deklaracja Producenta, itp.)

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Program certyfikacji zgodności wyrobów

 • Umowa o dokonanie dobrowolnej certyfikacji na zgodność z normą

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Marek Klóska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji/ Manager of F ertilising Product Certification and Inspection Division


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  +48 727 034 838
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku/ Manager of Sales and Mark et Development Division


  +48 663 130 063
  aklaput@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • Znak ekologiczny EKO

  Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ