Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów chemicznych - nasze kompetencje

Wyroby chemiczne poddane certyfikacji otrzymują gwarancję jakości spełnienia wymagań zawartych w określonych standardach krajowych, unijnych lub międzynarodowych.

Prowadzona certyfikacja ma charakter dobrowolny i stanowi potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią, deklaracji składanych przez producenta dotyczących wyrobu poddanego ocenie.

Certyfikat wydawany jest na 3 lata.

Certyfikację wyrobów chemicznych prowadzimy według następującego programu:

1/ DBS-02-Z Program certyfikacji wyrobów. Certyfikacja zgodności.

Jest to program potwierdzający zgodność certyfikowanego wyrobu (na podstawie przedstawionej dokumentacji i sprawozdania z badań) z wymaganiami wyspecyfikowanymi w przywołanej normie lub innym dokumencie normatywnym.

Ten typ programu certyfikacji pozwala potwierdzić samoocenę producenta, że opracowana receptura wyrobu, zastosowane surowce/składniki spełniają faktycznie wyspecyfikowane w dokumencie odniesienia wymagania.

Zakres certyfikacji

Proces certyfikacji prowadzony jest dla:

 • wyrobów chemicznych niezakwalifikowanych do następujących grup wyrobów:

a) Nawozy:

  • Mineralne – nawozy nieorganiczne,
  • Organiczne,
  • Organiczno-mineralne,
  • Naturalne,
  • Środki wapnujące,

b) Środki wspomagające uprawę roślin (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoża do upraw),

c) Kopaliny,

d) Opony bieżnikowane

Wykaz dokumentów normatywnych zawierających wymagania do certyfikowanych wyrobów

 1. Norma lub inny dokument odniesienia wskazany przez Wnioskodawcę (np. Ustawa, Deklaracja Producenta, itp.)

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na certyfikację oznakowania ekologicznego EU Ecolabel

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak ekologiczny "EKO"

 • Program certyfikacji wyrobów na zgodność

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów

 • Marek Klóska


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  + 48 22 46 45 607
  +48 727 034 838
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ