Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów chemicznych - nasze kompetencje

Wyroby chemiczne poddane certyfikacji otrzymują gwarancję jakości spełnienia wymagań zawartych w określonych standardach krajowych, unijnych lub międzynarodowych.

Prowadzona certyfikacja ma charakter dobrowolny i stanowi potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią, deklaracji składanych przez producenta dotyczących wyrobu poddanego ocenie.

Certyfikat wydawany jest na 3 lata.

Certyfikację wyrobów chemicznych prowadzimy według następującego programu:

1/ DBS-02-Z Program certyfikacji wyrobów. Certyfikacja zgodności.

Jest to program potwierdzający zgodność certyfikowanego wyrobu (na podstawie przedstawionej dokumentacji i sprawozdania z badań) z wymaganiami wyspecyfikowanymi w przywołanej normie lub innym dokumencie normatywnym.

Ten typ programu certyfikacji pozwala potwierdzić samoocenę producenta, że opracowana receptura wyrobu, zastosowane surowce/składniki spełniają faktycznie wyspecyfikowane w dokumencie odniesienia wymagania.

Zakres certyfikacji

Proces certyfikacji prowadzony jest dla:

 • wyrobów chemicznych niezakwalifikowanych do następujących grup wyrobów:

a) Nawozy:

  • Mineralne – nawozy nieorganiczne,
  • Organiczne,
  • Organiczno-mineralne,
  • Naturalne,
  • Środki wapnujące,

b) Środki wspomagające uprawę roślin (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoża do upraw),

c) Kopaliny,

d) Opony bieżnikowane

Wykaz dokumentów normatywnych zawierających wymagania do certyfikowanych wyrobów

 1. Norma lub inny dokument odniesienia wskazany przez Wnioskodawcę (np. Ustawa, Deklaracja Producenta, itp.)

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na certyfikację oznakowania ekologicznego EU Ecolabel

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak ekologiczny "EKO"

 • Program certyfikacji wyrobów na zgodność

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Marek Klóska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  + 48 22 46 45 607
  +48 727 034 838
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku


  +48 663 130 063
  aklaput@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ