Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ecolabel

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Opis znaku

ecolabelNa rynku można znaleźć wiele wyrobów opartych na standardach ekologicznych i trudno jest ocenić, któremu oznakowaniu ekologicznemu można zaufać.
Pewnym wyborem jest oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel. To oficjalne, funkcjonujące od dawna,europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.
Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Wspólnot Europejskich. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przez naukowców, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, takich jak upoważnione jednostki właściwe w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Swój głos w pracach Komisji mają również producenci, wytwórcy, importerzy, usługodawcy, sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz organizacje ekologiczne i konsumenckie.
Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.
W celu przyznania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, wyroby i usługi muszą być zgodne z wymaganiami ekologicznymi ustanowionymi przez interesariuszy i ocenione przez niezależnych ekspertów.
Najważniejsze w systemie oznakowania ekologicznego EU Ecolabel jest podejście oparte na cyklu życia. Wszystkie produkty i usługi oznakowane etykietą EU Ecolabel zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich główne oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia.
Dotyczy to każdego etapu cyklu życia produktu, od wydobycia surowców po produkcję, pakowanie i transport, aż do sposobu wykorzystania i utylizacji.
Etykieta gwarantuje, że najlepsze decyzje dla środowiska są podejmowane na każdym etapie cyklu życia produktów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości i wartości dodanej.
Kiedy widzisz logo EU Ecolabel oznacza to mniej odpadów, mniej zanieczyszczeń, a w konsekwencji lepsze, bezpieczniejsze produkty dla naszej planety.
EU Ecolabel zapewnia łatwy wybór ekologicznych produktów na rynku. Gwarantuje, że wyrób:
•    należy do najbardziej przyjaznych środowisku,
•    przeszedł ocenę przez niezależną jednostkę i spełnia rygorystyczne wymagania środowiskowe i zdrowotne,
•    jest polecany przez organizacje konsumenckie i środowiskowe,
•    jest uznany w całej Europie.

Korzyści z certyfikacji

Dlaczego warto wystąpić o EU Ecolabel?
1.    EU Ecolabel pomoże Ci wygrać przetarg na zamówienia publiczne – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jako ekoetykieta typu I wg ISO 14024, może być stosowana w zielonych zamówieniach publicznych (Green Public Procurement, GPP) jako źródło kryteriów ekologicznych (na etapie specyfikacji technicznej i wyboru oferty), bądź forma oceny (wykazania zgodności).
1.    Dzięki EU Ecolabel poprawisz wizerunek swojej firmy, wskazując na społeczną odpowiedzialność swojego biznesu.
2.    Wyróżnisz swoje wyroby na rynku, a konsumentom ułatwisz ich wybór.
3.    Zyskasz cenną przewagę konkurencyjną i wpłyniesz na zwiększenie sprzedaży.
4.    Zachowasz lojalność zarówno klientów, jak i pracowników.
5.    Zyskasz dostęp do narzędzi i działań marketingowych Komisji Europejskiej oraz jednostek właściwych w krajach członkowskich UE.

Proces certyfikacji

1.    Sprawdzić, czy wyrób / usługa są objęte programem przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
2.    Skontaktować się z właściwą jednostką w kraju, gdzie wyrób jest produkowany lub pierwszy raz importowany, która zapewni wsparcie techniczne na każdym etapie i określi warunki finansowe (w Polsce taką jednostką jest PCBC S.A.).
3.    Dokonać obowiązkowej rejestracji na: https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin, postępując zgodnie z instrukcją:  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/pdf/user_manual/ENV-2011-00542-00-00-PL-TRA.pdf.
4.    Przygotować niezbędną dokumentację. Jednostka udzieli pomocy w określeniu, jakie dokumenty i wyniki badań są potrzebne oraz wskaże laboratoria upoważnione do przeprowadzenia badań.
5.    Złożyć wniosek (Application pack) w formie papierowej do jednostki właściwej, która dokona oceny wyrobu / usługi wg odpowiednich kryteriów ekologicznych. Może również zażądać dodatkowych informacji oraz przeprowadzić kontrolę miejsca produkcji.
6.   Po dokonaniu płatności, podpisać umowę licencyjną uprawniającą do oznaczania wyrobów etykietą EU Ecolabel i wykorzystywania logo w materiałach promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi używania logo EU Ecolabel, przysłaną przez właściwą jednostkę wraz z certyfikatem EU Ecolabel.
7.    Jednostka właściwa prowadzi monitoring zgodności wyrobu / usługi z właściwymi kryteriami. Jeśli stwierdzi, że wyrób/ usługa nie spełnia kryteriów, w okresie ważności zezwolenia, to może wydać zakaz używania oznakowania EU Ecolabel.
8.    Prowadzić sprzedaż i komunikację marketingową wyrobów / usług z europejskim oznakowaniem ekologicznym. Działania marketingowe są wspierane przez jednostkę właściwą oraz Komisję Europejską. Jednym z narzędzi promocji jest E-Catalogue http://ec.europa.eu/ecat/, w którym można znaleźć wszystkie wyroby / usługi z oznaczone EU Ecolabel.

Grupy wyrobów

Pełna lista grup wyrobów wraz z odpowiednimi dokumentami, objętych certyfikacją EU Ecolabel znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Są to następujące grupy wyrobów:

 1. Produkty kosmetyczne spłukiwane
 2. Pochłaniające środki higieniczne
 3. Uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych
 4. Detergenty do zmywarek do naczyń
 5. Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych
 6. Detergenty do ręcznego zmywania naczyń
 7. Detergenty pralnicze
 8. Detergenty pralnicze do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych
 9. Wyroby włókiennicze
 10. Obuwie
 11. Farby i lakiery wewnętrzne i zewnętrzne
 12. Urządzenia do przetwarzania obrazu
 13. Komputery osobiste, notebooki i tablety
 14. Odbiorniki telewizyjne
 15. Drewniane pokrycia podłogowe
 16. Twarde pokrycia
 17. Meble
 18. Podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza
 19. Pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła
 20. Ogrzewacze wody
 21. Smary
 22. Materace łóżkowe
 23. Armatura sanitarna
 24. Toalety spłukiwane i pisuary
 25. Produkty z papieru przetworzonego
 26. Papier gazetowy
 27. Papier zadrukowany
 28. Papier do kopiowania i papier graficzny
 29. Bibuła
 30. Usługi kempingowe
 31. Usługi zakwaterowania turystycznego

Certyfikowani Klienci

Wykaz wydanych certyfikatów – stan na 09.11.2018 r.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na certyfikację

 • Program przyznawania prawa używania oznakowania ekologicznego EU - Ecolabel dla wyrobów i usług

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel

 • Magdalena Jabłońska

  + 48 22 46 45 207
  mjablonska@pcbc.gov.pl
 • Joanna Tkaczyk

  Koordynator ds. Europejskiego Oznakowania Ekologicznego - EU Ecolabel

  + 48 22 46 45 208
  jtkaczyk@pcbc.gov.pl
 • Powrót