Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w przywołanej publikacji IEC dotyczącej bezpieczeństwa wyrobu, wydawany w ramach międzynarodowego systemu certyfikacyjnego IECEE.

Posiadany certyfikat umożliwia producentowi lub importerowi szybkie uzyskanie certyfikatów znaków krajowych, a więc łatwiejszy dostęp do rynku bez ponownych badań.

Opis znaku

Potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w przywołanej publikacji IEC dotyczącej bezpieczeństwa wyrobu, wydawany w ramach międzynarodowego systemu certyfikacyjnego IECEE.
PCBC S.A. jako sygnatariusz porozumienia CB, wykonuje badania wyrobów na zgodność z normami IEC i wystawia certyfikaty CB.
Posiadany certyfikat umożliwia producentowi lub importerowi szybkie uzyskanie certyfikatów znaków krajowych, a więc łatwiejszy dostęp do rynku bez ponownych badań.
PCBC S.A. wydaje certyfikaty CB dla wielu elektrycznych wyrobów gospodarstwa domowego.

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w procesie certyfikacji zgodności CB:

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji, który powinien być złożony w 2 egzemplarzach
 2. Dokumenty będące podstawą certyfikacji wyrobów – przy certyfikacji zgodności CB dostawca sam wskazuje dokument (normę) będący podstawą certyfikacji
 3. Dokumentacja techniczna opisująca wyrób np. instrukcja serwisowa, rysunki konstrukcyjne, schematy obwodów, rysunki złożeniowe, wykaz podzespołów
 4. Informacje o różnicach między zgłoszonymi modelami, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego modelu
 5. Instrukcja obsługi w języku polskim
 6. Sprawozdanie(a) z badań wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Bożena Duda

  +48 22 46 45 339
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót