Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
oznakowanie CE PCBC

Deklaracja producenta potwierdzająca właściwości użytkowe wyrobu zgodne ze specyfikacją techniczną.

Opis znaku

Potwierdza spełnianie przez wyrób wymagań norm zharmonizowanych związanych ze wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami.
PCBC S.A. jest jednostką notyfikowaną (nr notyfikacji 1434) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów elektrycznych w zakresie następujących dyrektyw europejskich:

 • Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE
 • Sprzęt elektryczny 2006/95/WE

Grupy wyrobów

 • elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
 • elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
 • urządzenia techniki informatycznej,
 • komercyjne urządzenia chłodnicze,
 • narzędzia z napędem elektrycznym,
 • elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe.

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji, który powinien być złożony w 2 egzemplarzach;
 • Dokumenty będące podstawą certyfikacji wyrobów – przy ubieganiu się o certyfikat zgodności CE dokumentami będącymi podstawą certyfikacji są normy zharmonizowane z odpowiednimi dyrektywami;
 • Dokumentacja techniczna opisująca wyrób np. (instrukcja serwisowa, rysunki konstrukcyjne, schematy obwodów, rysunki złożeniowe, wykaz podzespołów);
 • Informacje o różnicach miedzy zgłoszonymi modelami, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego modelu;
 • Instrukcja obsługi w języku polskim;
 • Sprawozdanie(a) z badań wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Justyna Nowak

  +48 22 46 45 266
  jnowak@pcbc.gov.pl
 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót