Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
oznakowanie CE PCBC

Deklaracja producenta potwierdzająca właściwości użytkowe wyrobu zgodne z specyfikacją techniczną.

Opis znaku

Potwierdza spełnianie przez wyrób wymagań norm zharmonizowanych związanych ze wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami.
PCBC S.A. jest jednostką notyfikowaną (nr notyfikacji 1434) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów elektrycznych w zakresie następujących dyrektyw europejskich:

 • Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE
 • Sprzęt elektryczny 2006/95/WE

Grupy wyrobów

 • elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
 • elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
 • urządzenia techniki informatycznej,
 • komercyjne urządzenia chłodnicze,
 • narzędzia z napędem elektrycznym,
 • elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe.

Program certyfikacji

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji, który powinien być złożony w 2 egzemplarzach;
 • Dokumenty będące podstawą certyfikacji wyrobów – przy ubieganiu się o certyfikat zgodności CE dokumentami będącymi podstawą certyfikacji są normy zharmonizowane z odpowiednimi dyrektywami;
 • Dokumentacja techniczna opisująca wyrób np. (instrukcja serwisowa, rysunki konstrukcyjne, schematy obwodów, rysunki złożeniowe, wykaz podzespołów);
 • Informacje o różnicach miedzy zgłoszonymi modelami, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego modelu;
 • Instrukcja obsługi w języku polskim;
 • Sprawozdanie(a) z badań wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Bożena Duda

  +48 22 46 45 339
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót