Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-B z R

Potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu.

Opis znaku

„Wspólny znak towarowy gwarancyjny B PCBC” umieszczony na wyrobie jest informacją dla klienta i sprzedawcy, że bezpieczeństwo wyrobu zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą, a jego produkcja jest nadzorowana przez tę jednostkę.

Certyfikat na „Wspólny znak towarowy gwarancyjny B PCBC” potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska. Dokument ten uprawnia producenta do oznaczania wyrobu znakiem „Wspólny znak towarowy gwarancyjny B PCBC”, który jest zastrzeżony na rzecz PCBC S.A.

Grupy wyrobów

1. Wyroby elektryczne

 • elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
 • elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
 • urządzenia techniki informatycznej,
 • komercyjne urządzenia chłodnicze,
 • narzędzia z napędem elektrycznym,
 • elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe.

Ponadto w grupie produktów certyfikowanych znakiem towarowym gwarancyjnym B PCBC znajdują się:

2. Nawozy

3. Środki wspomagające uprawę roślin

Proces certyfikacji

Program certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o certyfikację

 • Kwestionariusz producenta

 • Zasady posługiwania się znakiem

 • Program certyfikacji wyrobów elektrycznych na Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny B

 • Wytyczne dla wnioskodawców / posiadaczy certyfikatów / producentów

 • Warunki Techniczno-Organizacyjne Producenta sprawdzane podczas inspekcji

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Justyna Nowak

  +48 22 46 45 266
  jnowak@pcbc.gov.pl
 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót