Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań norm lub innych dokumentów odniesienia przywołanych w tym certyfikacie.

Opis

Certyfikat zgodności 

Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań norm lub innych dokumentów odniesienia przywołanych w tym certyfikacie.

Proces certyfikacji realizowany jest zgodnie z przyjętą w PCBC S.A. procedurą certyfikacji wyrobów w oparciu o tzw. dokument odniesienia.
Dokumentami tymi mogą być:

 • polskie normy,
 • europejskie i międzynarodowe normy,
 • normy innych krajów,
 • normy lub kryteria zakładowe,
 • przepisy prawa (zalecenia techniczne) itp.

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w procesie certyfikacji zgodności:

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji, który powinien być złożony w 2 egzemplarzach
 2. Dokumenty będące podstawą certyfikacji wyrobów – przy ubieganiu się o certyfikat zgodności Z dostawca sam wskazuje dokument (normę) będący podstawą certyfikacji
 3. Dokumentacja techniczna opisująca wyrób np. (instrukcja serwisowa, rysunki konstrukcyjne, schematy obwodów, rysunki złożeniowe, wykaz podzespołów)
 4. Informacje o różnicach miedzy zgłoszonymi modelami, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego modelu
 5. Instrukcja obsługi w języku polskim
 6. Sprawozdanie(a) z badań wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Bożena Duda

  +48 22 46 45 339
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót