Wyroby użytkowe - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów ogólnoprzemysłowych - nasze kompetencje

Certyfikacja to gwarancja zgodności produktu z deklarowanymi przez wytwórcę właściwościami, określonymi w przepisach lub normach odniesienia. Nasze doświadczenie, gruntowna znajomość procesów certyfikacji oraz szeroko zakrojona współpraca z ekspertami z wielu dziedzin dają pewność, że oferowane przez nas certyfikaty to znak jakości, który otwiera dostęp do najbardziej wymagających rynków zbytu.

Certyfikacja wyrobów ogólnoprzemysłowych dotyczy procesu dobrowolnej certyfikacji wyrobów i obejmuje następującą grupę :

  • zabawki,
  • sprzęt dla dzieci,
  • wyposażenie placów zabaw
  • inne

Zakres certyfikacji

Prowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi, na podstawie której producent oznakowuje wyrób znakiem CE i sporządza deklarację zgodności.

Prowadzimy również certyfikację wyrobu pod względem zgodności z normą, specyfikacją producenta, lub innym dokumentem odniesienia.

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji.

Ponadto jesteśmy niezależną, właściwą jednostką certyfikującą, kompetentną do przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego EU Ecolabel

Powrót
Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ