Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów ogólnoprzemysłowych - nasze kompetencje

Certyfikacja to gwarancja zgodności produktu z deklarowanymi przez wytwórcę właściwościami, określonymi w przepisach lub normach odniesienia. Nasze doświadczenie, gruntowna znajomość procesów certyfikacji oraz szeroko zakrojona współpraca z ekspertami z wielu dziedzin dają pewność, że oferowane przez nas certyfikaty to znak jakości, który otwiera dostęp do najbardziej wymagających rynków zbytu.

Certyfikacja wyrobów ogólnoprzemysłowych dotyczy procesu dobrowolnej certyfikacji wyrobów i obejmuje następującą grupę :

 • zabawki,
 • sprzęt dla dzieci,
 • wyposażenie placów zabaw
 • inne

Zakres certyfikacji

Prowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi, na podstawie której producent oznakowuje wyrób znakiem CE i sporządza deklarację zgodności.

Prowadzimy również certyfikację wyrobu pod względem zgodności z normą, specyfikacją producenta, lub innym dokumentem odniesienia.

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji.

Ponadto jesteśmy niezależną, właściwą jednostką certyfikującą, kompetentną do przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego EU Ecolabel

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Program certyfikacji wyrobów ogóloprzemysłowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Bożena Duda

  Specjalista ds. Promocji

  +48 22 46 45 339
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót