ruenpl

Certyfikacja wyrobów ogólnoprzemysłowych - nasze kompetencje

Jesteśmy niezależną, właściwą jednostką certyfikującą, kompetentną do przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel EU i EKO.

Zakres certyfikacji

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat i prawo do oznakowania certyfikowanych wyrobów znakiem ekologicznym EKO i Ecolabel EU.

Prowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi, na podstawie której producent oznakowuje wyrób znakiem CE i sporządza deklarację zgodności.

Prowadzimy również certyfikację wyrobu pod względem zgodności z normą, specyfikacją producenta, lub innym dokumentem odniesienia.

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji.

SKONTAKTUJ SIĘ

Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Elektrycznych i Ogólnoprzemysłowych

 • Jarosław Zadrożny

  + 48 22 46 45 389
  jzadrozny@pcbc.gov.pl
 • Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel - wyroby ogólnoprzemysłowe

  EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

  Znak ekologiczny EKO - wyroby ogólnoprzemysłowe

  Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

  Powrót