Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Eko z R

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Opis znaku

Znak ekologiczny EKO to jeden z trzech zastrzeżonych na rzecz PCBC S.A. znaków ekologicznych (ekoetykieta środowiskowa Typu-I wg ISO 14024), przyznawany wyrobom i usługom w drodze dobrowolnej certyfikacji.

Warunkiem koniecznym, jaki muszą spełniać certyfikowane wyroby, to zgodność z ściśle określonymi (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) kryteriami dotyczącymi ochrony zdrowia, braku negatywnego wpływu na środowisko i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia wyrobu.

Podstawą certyfikacji „EKO” są decyzje Komisji UE ustanawiające kryteria ekologiczne w ramach programu przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel. Dzięki temu wnioskodawcy mogą otrzymać prawo do oznaczania wyrobu obydwoma znakami w zależności od potrzeb.

Ponieważ kwestie środowiskowe są złożone i dużo czasu może zająć zdobycie wiedzy nt. specyficznych zagadnień środowiskowych, system znakowania ekologicznego „EKO” może być postrzegany jako narzędzie do realizacji tego celu.

Wymagania zdrowotne i środowiskowe oznakowania ekologicznego „EKO” dostarczają indywidualnemu producentowi wytycznych, jak przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Producent i sprzedawca może wykorzystać to oznakowanie w działaniach marketingowych, akcentując korzyści dla środowiska i efektywność ekologiczną certyfikowanego wyrobu.

Ekologiczne oznakowanie „EKO” jest dla producentów i sprzedawców ekonomicznie efektywnym i prostym sposobem informowania klientów i dostawców o trosce i działaniach na rzecz środowiska. Wprowadzenie produkcji przyjaznej środowisku może umożliwić producentowi przygotowanie się do wdrożenia dalszych wymagań zdrowotnych i środowiskowych.

Grupy wyrobów

Pełna lista grup wyrobów objętych programem certyfikacji EKO, wraz z wykazem wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Są to:

 1. Produkty kosmetyczne spłukiwane
 2. Pochłaniające środki higieniczne
 3. Uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych
 4. Detergenty do zmywarek do naczyń
 5. Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych
 6. Detergenty do ręcznego zmywania naczyń
 7. Detergenty pralnicze
 8. Detergenty pralnicze do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych
 9. Wyroby włókiennicze
 10. Obuwie
 11. Farby i lakiery wewnętrzne i zewnętrzne
 12. Urządzenia do przetwarzania obrazu
 13. Komputery osobiste
 14. Notebooki
 15. Odbiorniki telewizyjne
 16. Drewniane pokrycia podłogowe
 17. Twarde pokrycia
 18. Meble drewniane
 19. Meble
 20. Podłoża uprawowe, polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza
 21. Pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła
 22. Ogrzewacze wody
 23. Smary
 24. Materace łóżkowe
 25. Armatura sanitarna
 26. Toalety spłukiwane i pisuary
 27. Produkty z papieru przetworzonego
 28. Papier gazetowy
 29. Papier zadrukowany
 30. Papier do kopiowania i papier graficzny
 31. Bibuła
 32. Usługi kempingowe
 33. Usługi zakwaterowania turystycznego

Proces certyfikacji

 1. Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów;
 2. Podpisanie umowy na certyfikację;
 3. Przeprowadzenie kontroli (audit systemu), jeśli jest to wymagane;
 4. Wydanie decyzji;
 5. Przeprowadzenie badania wyrobu i kontrola pod względem oceny zgodności;
 6. Wydanie certyfikatu.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Bożena Duda

  +48 22 46 45 339
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót