- Certyfikacja żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Opis procesu certyfikacji

Żywność genetycznie modyfikowana, a także pochodząca od zwierząt żywionych paszami z GMO od lat jest przedmiotem kontrowersji i sporów, budzi również wiele obaw wśród Konsumentów. Wybierając z półki sklepowej produkt, Konsumenci mają prawo do pełnej informacji o składzie i pochodzeniu żywności, chcą dokonywać świadomego wyboru i oczekują, że produkty wolne od GMO, będą oznakowane w sposób jednoznaczny.

Natomiast producenci żywności i pasz wolnych od GMO, szukają potwierdzenia przez niezależną stronę trzecią, że zachowanie wdrożonych przez nich standardów i procedur gwarantuje, że produkty są wolne od GMO.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Konsumentów, Producentów żywności, Producentów pasz, oferujemy certyfikację żywności i pasz jako wolnych od GMO.

PCBC S.A. opracowało dobrowolny, autorski program „Program certyfikacji żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)”. 

Program został przygotowany z uwzględnieniem wymagań prawnych, zawartych w obowiązującej od 01 stycznia 2020 roku Ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. 2019, poz. 1401), jak i norm oraz wytycznych akredytacyjnych. Ustawa szczegółowo określa wymagania dla każdej z grup produktów oraz wprowadza spójne zasady znakowania żywności i pasz, jako wytwarzanych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) – stosowane mogą być dwa rodzaje znaków graficznych:

1.Dla żywności pochodzenia roślinnego oraz pasz

 

 

 

 

 

 

2.Dla żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki pochodzenia zwierzęcego

 

 

 

 

 

 

Prowadzony przez PCBC S.A. proces certyfikacji ukierunkowany jest na zebranie dowodów, że produkcja zgłoszonych do certyfikacji wyrobów (żywność, pasze) oraz proces żywienia zwierząt, są prowadzone i udokumentowane w sposób gwarantujący, że certyfikowane wyroby są wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych i są identyfikowalne na każdym etapie procesu produkcji i dystrybucji.

Potwierdzeniem pomyślnie przeprowadzonego procesu certyfikacji jest Certyfikat Zgodności  produktów z Programem certyfikacji żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) DBP-01G.

Do kogo skierowana jest oferta „bez GMO”

Certyfikacja dedykowana jest producentom:

 1. pasz
 2. żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego,
 3. produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

Proces certyfikacji

Prowadzony proces certyfikacji obejmuje następujące etapy:

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o certyfikację
 2. Opis jednostki produkującej pasze/żywność
 3. Specyfikacje wyrobów i surowców

Formularze zgłoszeniowe oraz Program certyfikacji żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) (DBP-01G) udostępniane są na życzenie Klienta.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o certyfikację zgodności z Programem certyfikacji żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Kalina Palacz

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Żywności i Pasz


  +48 67 213 82 00
  kpalacz@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ