Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
Chroniona_nazwa_pochodzenia

Wyroby oznaczone tym znakiem są wytwarzane na określonym obszarze geograficznym.

Opis znaku

Jesteśmy akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką certyfikującą (nr AC 013) oraz upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podmiotem do przeprowadzania kontroli zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ze specyfikacją producenta.

Chroniona Nazwa Pochodzenia oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

 • pochodzącego z regionu, określonego miejsca lub kraju;
 • jego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne oraz ludzkie;
 • jego produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.

Grupy wyrobów

 1. Piwo
 2. Czekolada i produkty pochodne
 3. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze
 4. Napoje z ekstraktów roślinnych
 5. Makarony
 6. Sól
 7. Naturalne gumy i żywice
 8. Pasta musztardowa
 9. Siano
 10. Olejki eteryczne
 11. Korek
 12. Koszenila
 13. Kwiaty i rośliny ozdobne
 14. Bawełna
 15. Wełna
 16. Wiklina
 17. Len międlony
 18. Skóra
 19. Futro
 20. Pierze
 21. Inne produkty wymienione z załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 z późn.zm.) (pdf)

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 Nr, poz. 1001) (pdf)

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 143 z 14.12.2012 r., str. 1) (pdf)

4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 17) (pdf)

5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 36) (pdf)

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak Chroniona Nazwa Pochodzenia

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Małgorzata Szeląg

  + 48 22 46 45 473
  mszelag@pcbc.gov.pl
 • Marta Dzierzęcka

  + 48 22 46 45 424
  mdzierzecka@pcbc.gov.pl
 • Powrót