Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
chronione_oznaczenie_geogr

Opis znaku

Chronione Oznaczenie Geograficzne oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

 • pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, oraz którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, oraz którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.

Jesteśmy akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką certyfikującą (nr AC 013) oraz upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podmiotem do przeprowadzania kontroli zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ze specyfikacją producenta.

Grupy wyrobów

 1. Piwo
 2. Czekolada i produkty pochodne
 3. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze
 4. Napoje z ekstraktów roślinnych
 5. Makarony
 6. Sól
 7. Naturalne gumy i żywice
 8. Pasta musztardowa
 9. Siano
 10. Olejki eteryczne
 11. Korek
 12. Koszenila
 13. Kwiaty i rośliny ozdobne
 14. Bawełna
 15. Wełna
 16. Wiklina
 17. Len międlony
 18. Skóra
 19. Futro
 20. Pierze
 21. Inne produkty wymienione z załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 z późn.zm.) (pdf)

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 Nr, poz. 1001) (pdf)

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 143 z 14.12.2012 r., str. 1) (pdf)

4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 17) (pdf)

5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 36) (pdf)

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji FBS-01

 • Umowa o dokonanie certyfikacji na znak Chronione Oznaczenie Geograficzne

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Małgorzata Szeląg

  + 48 22 46 45 473
  mszelag@pcbc.gov.pl
 • Marta Dzierzęcka

  + 48 22 46 45 424
  mdzierzecka@pcbc.gov.pl
 • Powrót