Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
Gwarantowana Tradycyjna Specjalnosc_

Opis znaku

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy uznany przez Wspólnotę ze względu na specyficzny charakter poprzez jego rejestrację.

Specyficzny charakter oznacza cechę lub zespół cech, które w sposób wyraźny odróżniają produkt rolny lub środek spożywczy od podobnych im produktów lub środków spożywczych należących do tej samej kategorii.

Na przykład takimi cechami mogą być: smak, zapach lub szczególne, użyte do produkcji surowce.

Jesteśmy akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką certyfikującą (nr AC 013) oraz upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podmiotem do przeprowadzania kontroli zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ze specyfikacją producenta.

Grupy wyrobów

 1. Gotowe dania
 2. Piwo
 3. Czekolada i produkty pochodne
 4. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze
 5. Napoje z ekstraktów roślinnych
 6. Makarony
 7. Sól
 8. Inne produkty wymienione z załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 z późn.zm.) (pdf)

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 Nr, poz. 1001) (pdf)

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 143 z 14.12.2012 r., str. 1) (pdf)

4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 17) (pdf)

5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 36) (pdf)

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji FBS-01

 • Umowa o dokonanie certyfikacji na znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Małgorzata Szeląg

  + 48 22 46 45 473
  mszelag@pcbc.gov.pl
 • Marta Dzierzęcka

  + 48 22 46 45 424
  mdzierzecka@pcbc.gov.pl
 • Powrót