Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
znak-Q-spozywczy_bez R

Opis znaku

Znak jakości „Q” to znak przyznawany krajowym i zagranicznym wyrobom, utrzymującym niezmienne parametry jakościowe.

Tradycje kwalifikacji wyrobów i wydawania certyfikatów, uprawniających do oznaczania ich znakiem jakości „Q”, sięgają lat 60-tych. Od tego czasu znak jakości „Q” zyskał renomę i szerokie uznanie zarówno wśród producentów, jak i konsumentów.

Certyfikacja i nadzór są przeprowadzane według określonych procedur oraz zgodnie z „Programem certyfikacji wyrobów spożywczych” opracowanych przez PCBC.

Badania i Certyfikacja

W procesie certyfikacji wymagane są wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym, potwierdzające jakość i bezpieczeństwo wyrobów. Badania te obejmują właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wyrobów określone w Kryteriach Grupowych/Szczegółowych PCBC  S.A. w odniesieniu do procesu produkcyjnego oraz przepisów prawa żywnościowego.

W procesie certyfikacji produkty oceniane są m.in. przez Komitet Techniczny ds. Wyrobów Spożywczych złożony z niezależnych ekspertów. Przedmiotem oceny są:

 • warunki techniczno–produkcyjne,
 • cechy organoleptyczne,
 • parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne,
 • opakowanie i oznakowanie wyrobu.

Ważność certyfikatu

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości „Q” przyznawany jest na okres 3 lat z możliwością przedłużenia jego ważności na kolejne 5 lat.

Nadzór nad wydanym certyfikatem

Wyroby, którym przyznany został znak jakości „Q” objęte są nadzorem polegającym m.in. na kontroli warunków organizacyjno-technicznych w zakładzie produkcyjnym oraz na analizie wyników badań kontrolnych.

Zalety

 • gwarancja wysokiej, ponadstardowej jakości wyrobu
 • rozpoznawalność wyrobu przez konsumenta
 • zwiększenie konkurencyjności rynkowej
 • renoma i szerokie uznanie wśród producentów i konsumentów

Zalety posiadania w swojej ofercie produktów opatrzonych znakiem jakości „Q” docenia wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na regularne odnawianie certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobów naszym znakiem.

Grupy wyrobów

Wyroby spożywcze:

 • produkty przemysłu mięsnego,
 • wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego,
 • produkty połowów i przetwory rybne
 • produkty mleczarskie,
 • pieczywo i inne produkty przemysłu piekarskiego,
 • produkty przemysłu cukrowniczego,
 • wyroby cukiernicze,
 • wyroby przemysłu koncentratów spożywczych,
 • wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego,
 • wody mineralne i napoje bezalkoholowe,
 • produkty przemysłu piwowarskiego,
 • wyroby winiarskie,
 • produkty zbożowo-młynarskie i makaronowe,
 • przetwory owocowe, warzywne i grzybowe,
 • produkty przemysłu olejarskiego,
 • przetwory ziemniaczane i skrobiowe,
 • wyroby przemysłu spożywczego pozostałe.

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji, który powinien być złożony w 2 egzemplarzach (FSB-01),
 2. Umowa o dokonanie certyfikacji (FBS-44),
 3. Skład surowcowy z podaniem norm na surowce, półprodukty,
 4. Krótki opis procesu technologicznego,
 5. Opis organizacji kontroli jakości produkowanego wyrobu,
 6. Sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria,
 7. Opis oznakowania opakowania jednostkowego i wzory etykiet,
 8. Wzory (próbki) zgłaszanych wyrobów (w ilości ustalonej z Prowadzącym) wraz z protokołem pobrania,
 9. Informacja o reklamacjach za ostatni rok produkcji,
 10. Informacja o posiadaniu certyfikatu systemu zarządzania jakością (ISO 9001) lub systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP – Codex Alimentarius) lub BRC lub IFS,
 11. Zestawienie wyników badań wyrobu gotowego (10-20 kolejnych analiz),
 12. Sprawozdanie z badań przechowalniczych zawierające ustalenie okresu przydatności do spożycia,
 13. Udokumentowanie rejestracji i/lub zatwierdzenia Zakładu przez właściwe służby urzędowe (np. Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną),
 14. Udokumentowanie dopuszczenia stosowanego materiału opakowania do kontaktu z żywnością
 15. Opinie kluczowych odbiorców produktów,
 16. Deklaracja utrzymywania wymaganego poziomu jakości (dotyczy przedłużenia ważności certyfikatu),
 17. Deklaracja zapewnienia niezmienności receptury i procesu technologicznego (dotyczy przedłużenia ważności certyfikatu).

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji FBS-01_1

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak jakości Q

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Nawozów, Wyrobów Chemicznych i Spożywczych

 • Małgorzata Szeląg

  + 48 22 46 45 473
  mszelag@pcbc.gov.pl
 • Powrót