- Znak jakości Q - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Q-spozywczy

Znak jakości „Q” umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

Opis znaku

Granatowo – czerwony znak jakości „Q” to znak przyznawany krajowym i zagranicznym wyrobom, utrzymującym niezmienne parametry jakościowe.

Znak jakości Q to symbol o wieloletniej tradycji i prestiżu. Produkty oznaczone tym znakiem wyróżniają się najwyższą klasą i gwarantują bezpieczeństwo.

Tradycje kwalifikacji wyrobów i wydawania certyfikatów, uprawniających do oznaczania ich znakiem jakości „Q”, sięgają lat 60-tych. Od tego czasu znak jakości „Q” zyskał renomę i szerokie uznanie zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Powszechnie kojarzy się z najlepszą jakością i niezawodnością, co potwierdzają wyniki badań konsumenckich.

Certyfikacja i nadzór są przeprowadzane według określonych procedur oraz zgodnie z „Programem certyfikacji wyrobów spożywczych” opracowanych przez PCBC.

Badania i Certyfikacja

W procesie certyfikacji wymagane są wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym, potwierdzające jakość i bezpieczeństwo wyrobów. Badania te obejmują właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wyrobów określone w Kryteriach Grupowych/Szczegółowych PCBC  S.A. w odniesieniu do procesu produkcyjnego oraz przepisów prawa żywnościowego.

W procesie certyfikacji produkty oceniane są m.in. przez Komitet Techniczny ds. Wyrobów Spożywczych złożony z niezależnych ekspertów. Przedmiotem oceny są:

 • warunki techniczno–produkcyjne,
 • cechy organoleptyczne,
 • parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne,
 • opakowanie i oznakowanie wyrobu.

Ważność certyfikatu

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości „Q” przyznawany jest na okres 3 lat z możliwością przedłużenia jego ważności na kolejne 5 lat.

Nadzór nad wydanym certyfikatem

Przyznanie prawa do używania znaku jakości „Q” nie oznacza zakończenia całego procesu – PCBC S.A. prowadzi stały nadzór nad wydanym certyfikatem i kontroluje, czy jakość wyrobu nie obniżyła się.

Nadzór taki polega m. in. na kontroli warunków organizacyjno-technicznych w zakładzie produkcyjnym oraz na analizie wyników badań kontrolnych.

Zalety

Znak jakości Q to uznanie konsumentów.

Jakość w branży spożywczej zależy w dużej mierze od subiektywnych upodobań i smaku klientów. Sięgają oni po produkty, które odpowiadają ich indywidualnym gustom. W obliczu bardzo bogatej oferty sprzedaży, konsumenci potrzebują jednak często podpowiedzi – jest nią właśnie znak jakości Q. Charakterystyczne logo z biało-czerwoną literą na niebieskim tle sprawia, że konsumenci chętniej kupują tak oznakowany produkt. Spośród kilkudziesięciu podobnych towarów na półce sklepowej wybierają ten, który wyróżnia się prestiżowym znakiem.

Dzięki temu znak jakości Q przynosi producentom także korzyści ekonomiczne:

 • ułatwia rozpoznanie produktu w sklepie,
 • zwiększa konkurencyjność rynkową wyrobów,
 • ułatwia ich promocję,
 • podnosi znaczenie producenta w oczach odbiorców.

Zalety posiadania w swojej ofercie produktów opatrzonych znakiem jakości „Q” docenia wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na regularne odnawianie certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobów naszym znakiem.

Grupy wyrobów

Wyroby spożywcze:

 • produkty przemysłu mięsnego,
 • wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego,
 • produkty połowów i przetwory rybne
 • produkty mleczarskie,
 • pieczywo i inne produkty przemysłu piekarskiego,
 • produkty przemysłu cukrowniczego,
 • wyroby cukiernicze,
 • wyroby przemysłu koncentratów spożywczych,
 • wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego,
 • wody mineralne i napoje bezalkoholowe,
 • produkty przemysłu piwowarskiego,
 • wyroby winiarskie,
 • produkty zbożowo-młynarskie i makaronowe,
 • przetwory owocowe, warzywne i grzybowe,
 • produkty przemysłu olejarskiego,
 • przetwory ziemniaczane i skrobiowe,
 • wyroby przemysłu spożywczego pozostałe.

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji (FSB-01),
 2. Umowa o dokonanie certyfikacji (FBS-44),
 3. Skład surowcowy z podaniem norm na surowce, półprodukty,
 4. Krótki opis procesu technologicznego,
 5. Opis organizacji kontroli jakości produkowanego wyrobu,
 6. Sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria,
 7. Opis oznakowania opakowania jednostkowego i wzory etykiet,
 8. Wzory (próbki) zgłaszanych wyrobów (w ilości ustalonej z Prowadzącym) wraz z protokołem pobrania,
 9. Informacja o reklamacjach za ostatni rok produkcji,
 10. Informacja o posiadaniu certyfikatu systemu zarządzania jakością (ISO 9001) lub systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP – Codex Alimentarius) lub BRC lub IFS,
 11. Zestawienie wyników badań wyrobu gotowego (10-20 kolejnych analiz),
 12. Sprawozdanie z badań przechowalniczych zawierające ustalenie okresu przydatności do spożycia,
 13. Udokumentowanie rejestracji i/lub zatwierdzenia Zakładu przez właściwe służby urzędowe (np. Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną),
 14. Udokumentowanie dopuszczenia stosowanego materiału opakowania do kontaktu z żywnością
 15. Opinie kluczowych odbiorców produktów,
 16. Deklaracja utrzymywania wymaganego poziomu jakości (dotyczy przedłużenia ważności certyfikatu),
 17. Deklaracja zapewnienia niezmienności receptury i procesu technologicznego (dotyczy przedłużenia ważności certyfikatu).

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak jakości Q

 • Program certyfikacji wyrobów spożywczych na znak jakości Q

 • Instrukcja stosowania znaku jakości Q

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Kalina Palacz

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Żywności i Pasz


  +48 67 213 82 00
  kpalacz@pcbc.gov.pl
 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku


  +48 663 130 063
  aklaput@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

  FSSC 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ