Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja nawozów - nasze kompetencje

Jesteśmy jednostką certyfikującą, która posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

W ramach posiadanych kompetencji i wieloletniego doświadczenia prowadzimy ocenę zgodności nawozów wprowadzanych do obrotu z wymaganiami zawartymi w:

Rozporządzeniu (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów z późniejszymi zmianami na „NAWÓZ WE”.

Prowadzimy również proces certyfikacji nawozów dostarczających roślinom składników pokarmowych, zwiększających żyzność gleb, oraz nawozów zwiększających żyzność stawów rybnych, takich jak:

  • nawozy mineralne,
  • nawozy naturalne,
  • nawozy organiczne,
  • nawozy organiczno-mineralne.

Zakres certyfikacji

Producenci po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymują certyfikaty zgodności, potwierdzające zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE”, które uznawane są we wszystkich krajach członkowskich oraz w krajach współpracujących z Unią Europejską.

Uzyskany certyfikat potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” umożliwia naszym klientom swobodny obrót nawozów z Krajów Trzecich na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto, w ramach prowadzonej certyfikacji, producenci mogą ubiegać się o certyfikaty zgodności, nabywając prawo do oznakowywania swoich wyrobów wyróżnikami jakościowymi, takimi jak:

  • wspólnotowy znak towarowy, zwany znakiem bezpieczeństwa „B”,
  • znak „Gwarantowana Jakość”,
  • znak ekologiczny EKO.

Potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią stanowi kluczowy elementy identyfikacji certyfikowanych wyrobów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Producenci mogą również ubiegać się o certyfikaty potwierdzające zgodność z dokumentami normatywnymi np. Ustawa o nawozach i nawożeniu, Deklaracja Producenta.

 

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ
Marek Klóska
  + 48 67 213 87 00
  mkloska(@)pcbc.gov.pl

Izabela Domańska
  + 48 22 46 45 423
  idomanska(@)pcbc.gov.pl

Informacje o Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.