Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów budowlanych - nasze kompetencje

Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w ocenie zgodności wyrobów budowlanych.

Jako jednostka certyfikująca wyroby posiadamy:

 • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AC 013) uprawniającą do prowadzenia procesów certyfikacji w systemie krajowym, określonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
 • autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w celu notyfikacji Komisji Europejskiej i państw członkowskich, jako instytucja upoważniona (o nr 1434) do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR).

Prowadzimy certyfikację wyrobów oraz certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym wyżej wymienionymi przepisami prawnymi oraz w obszarze dobrowolnym. Zakres akredytacji i autoryzacji obejmuje działalność prowadzoną w obszarze regulowanym prawem.

Aktualny zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji jest stale dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl, zaś aktualny zakres notyfikacji PCBCS.A. jest dostępny na portalu NANDO (New Approach Notified and Designated Organisationsec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando.

Posiadamy także upoważnienie nr PN-008 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do prowadzenia w imieniu PKN procesów certyfikacji wyrobów na Znak Zgodności z Polską Normą.Stosowanie takiego znaku jest dobrowolne i stanowi dodatkowy atut producenta w jego pozycji na rynku wyrobów budowlanych.

Kompetencje naszych pracowników są stale rozwijane poprzez ich udział w pracach Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych oraz Grup Sektorowych SG 10, SG 11, SG 15 i SG 19 Europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych, a także w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 211, KT 212, KT 214, KT 222, KT 233 i KT 234 oraz Komitetu Technicznego CEN TC 88.

Zakres certyfikacji

Informacje o rodzajach prowadzonych procesów certyfikacji w obszarze regulowanym prawem i w obszarze dobrowolnym znajdują się pod linkami:

Prowadzimy procesy dobrowolnej certyfikacji wyrobów na Znak Zgodności z Polską Normą oraz zakładowej kontroli produkcji (ZKP).

ZKP jest stałym elementem systemu oceny zgodności oraz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:

 • w systemie europejskim – w celu oznakowania CE,
 • w systemie krajowym – w celu oznakowania znakiem budowlanym B.

Certyfikowani klienci

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie cert. wyrobu lub cert. ZKP lub o przedł. ważn. certyfikatu FGW-01-C.2.doc

  POBIERZ
 • Wniosek o przeniesienie certyfikatu FGW-01-P.1.doc

  POBIERZ
 • Wniosek o rozszerzenie certyfikatu FGW-01-R.1.doc

  POBIERZ
 • Wniosek o zmianę nazwy wyrobu lub dokumentu odniesienia FGW-01-Z.1.doc

  POBIERZ
 • Wniosek o zmianę rodzaju certyfikatu FGW-01-T.1.doc

  POBIERZ
 • Wniosek o zmiany w załączniku do certyfikatu FGW-01-S.1.doc

  POBIERZ
 • Program certyfikacji wyrobów budowlanych w systemie krajowym

  POBIERZ
 • Program certyfikacji wyrobów budowlanych w systemie europejskim

  POBIERZ
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ
PCBC S.A. Oddział w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 81
80-286 Gdańsk

Sekretariat
tel. +48 58 340 11 40
fax +48 58 552 06 54
e-mail: gdansk(@)pcbc.gov.pl

Dyrektor

Michał Przymanowski

tel. +48 58 552 06 58,
tel. +48 501 722 150
e-mail: mprzymanowski(@)pcbc.gov.pl

SPECJALIŚCI W ZESPOLE

Elżbieta Brudkiewicz
tel. +48 58 340 10 24
e-mail: ebrudkiewicz(@)pcbc.gov.pl

Anna Piętak
tel. +48 58 340 11 42
e-mail: apietak(@)pcbc.gov.pl

Karolina Otta-Ptach
tel. +48 58 552 06 49
e-mail: kottaptach(@)pcbc.gov.pl

Dominika Sablowska
tel. +48 58 552 06 49
e-mail: dsablowska(@)pcbc.gov.pl


Informacje o Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.