Wszystko o EU Ecolabel - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Co to jest EU Ecolabel?

ecolabel

Europejskie oznakowanie EU Ecolabel jest dobrowolnym programem europejskim, ustanowionym w 1992 r., aby zachęcić  przemysł do wprowadzania na rynek wyrobów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji  Europejskiej. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przy udziale naukowców, grona ekspertów oraz przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, takich jak jednostki właściwe w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Swój głos w pracach Komisji mają również producenci, wytwórcy, importerzy, usługodawcy, sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz organizacje ekologiczne i konsumenckie.

Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego oraz decyzje Komisji Europejskiej zawierające kryteria dla poszczególnych grup wyrobów lub usług.

W celu przyznania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, wyroby i usługi muszą być zgodne z wymaganiami ekologicznymi ustanowionymi przez interesariuszy i ocenione przez niezależne jednostki właściwe. Kryteria weryfikowane są co 3 do 5 lat, aby odpowiadały aktualnym potrzebom rynku i konsumentów oraz nadążały za rozwojem technologicznym.

Pobierz ulotkę o EU Ecolabel – tutaj

Etykieta EU Ecolabel to etykieta typu I wg ISO 14024, czyli taka etykieta, dla której kryteria zostały opracowane przez niezależną od podmiotu certyfikowanego stronę trzecią. Główne cechy etykiet EU Ecolabel należącej do typu pierwszego to:

  • zezwolenia EU Ecolabel są przyznawane przez niezależną stronę, taką jak PCBC S.A., co gwarantuje bezstronność procesu certyfikacji,
  • program certyfikacji jest dobrowolny i obejmuje wiele grup wyrobów, w rozumieniu wyrobu jako produktu lub usługi.
  • w ramach tej jednej etykiety obowiązują ściśle określone kryteria ekologiczne, które zostały opracowane na podstawie oceny cyklu życia produktów

Ecolabel w liczbach

Czy wiesz, że...

 

1.EU Ecolabel ułatwia identyfikację wyrobów ekologicznych i podejmowanie decyzji o ich zakupie

(Opracowanie PCBC, M.Jabłońska-Pudlak)

2. Wdrażając kryteria EU ECOLABEL realizujesz 10 z 17 celów zrównoważonego rozwoju (cele SDG) – w tym w całości cel 12, co można wykorzystać przy przygotowywaniu raportów niefinansowych

 

(Opracowanie PCBC, M.Jabłońska-Pudlak)

 

(Opracowanie PCBC, M.Jabłońska-Pudlak)

Wpisywanie się celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie produkcji koszulki T-shirt z EU Ecolabel

(Opracowanie PCBC, M.Jabłońska-Pudlak)

3. EU Ecolabel przeciwdziała „EKOŚCIEMIE” tzw. greenwashing

 

Etykieta EU Ecolabel

Numer zezwolenia EU Ecolabel  jest to indywidualny numer nadawany przez jednostki właściwe podmiotom (w przypadku usług) lub wyrobom z określonej grupy.

 

Źródło: Opracowanie własne PCBC

 

Ze względu na kod Grupy Wyrobów/Usług przedstawianej jako „YYY”, niezależnie od liczby cyfr w odpowiedniej decyzji Komisji, Jednostki Właściwe zawsze przypisują trzy cyfry do tego kodu w numerze zezwolenia, aby wytyczne z rozporządzenia EU Ecolabel były spełnione. W przypadku zezwoleń wydanych przed grudniem 2017 roku można nadal spotkać „skrócony” kod grupy, składający się z dwóch cyfr lub jednej.

Baza użytkowników EU Ecolabel

Wykaz wydanych certyfikatów – stan na 05.10.2022 r.

Powrót
Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ