Produkty i usługi - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Zakres certyfikacji EU Ecolabel obejmuje szeroką gamę grup produktów, od głównych obszarów produkcji po zakwaterowanie turystyczne oraz usługi sprzątania.

Katalog - zakres certyfikacji EU Ecolabel

Produkty kosmetyczne

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2021/1870 z dnia 22 października 2021 roku (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1870 z dnia 22 października 2021 r. zmieniona przez: DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1540  z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniono:
 • definicję pojęcia „aktywna zawartość” ;
 • w kryterium 4 – „Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami” w punkcie i) oraz b) doprecyzowano zapisy dotyczące substancji wyłączonej.
 • w kryterium 5- „Opakowanie”, w pierwszym akapicie ograniczono wymagania jedynie dla produktów w płynie, minimalna objętość wynosić ma 150 ml.
 • w punkcie d) Tabela 8 „Materiały i komponenty wyłączone z elementów opakowania” doprecyzowano zapis dot. wszelkich innych materiałów z tworzyw sztucznych na etykiety zwykłe lub typu „sleeve” o gęstości < 1 g/cm3.

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdą substancję lub mieszaninę objętą zakresem rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, której wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Do grupy zalicza się produkty spłukiwane i niespłukiwane zarówno do użytku prywatnego, jak i zastosowania profesjonalnego.

4.Ważność kryteriów: 31 grudnia 2027 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual  (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Zdatność do użycia – „Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products”

8. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Produkty do pielęgnacji zwierząt

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2021/1870 z dnia 22 października 2021 roku (z późn. zm.)

2. Historia zmian: DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1870 z dnia 22 października 2021 r. zmieniona przez: DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1540 z dnia 25 lipca 2023 r., zmieniono:

 • definicję pojęcia „aktywna zawartość” ;
 • w kryterium 3-„Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami” w punkcie 3 b) „Określone wyłączone substancje” doprecyzowano zapisy dotyczące substancji wyłączonej;
 • doprecyzowano zapisy dotyczące oceny i weryfikacji w punkcie 3 f), podpunkt i);
 • w punkcie 3 f) w ocenie i weryfikacji, podpunkt ii) w podpisie dolnym poprawiono adres strony internetowej;
 • w kryterium 4- „Opakowanie”, w pierwszym akapicie ograniczono wymagania jedynie dla produktów w płynie.

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z sierścią zwierzęcą w celu utrzymania jej w czystości lub poprawy jej kondycji, takie jak szampony i odżywki dla zwierząt. Do grupy zalicza się produkty spłukiwane zarówno do użytku prywatnego, jak i zastosowania profesjonalnego.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2027 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Zdatności do użycia: Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products”

8. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Chłonne środki higieniczne - NOWE KRYTERIA!

1.  Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2023/1809 z dnia 14 września 2023 r.

2. Historia zmian: –

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdy wyrób, którego funkcją jest wchłanianie i zatrzymywanie ludzkich płynów, takich jak mocz, kał, pot, płyn menstruacyjny lub mleko, z wyłączeniem wyrobów włókienniczych. Grupa produktów „chłonne środki higieniczne” obejmuje produkty przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i do zastosowań profesjonalnych.
Do grupy produktów „chłonne środki higieniczne” nie zaliczają się produkty wchodzące w zakres stosowania rozporządzenia (UE) 2017/745. Artykuł 2 1.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2029 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Kubeczki menstruacyjne wielokrotnego użytku - NOWA GRUPA PRODUKTÓW!

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2023/1809 z dnia 14 września 2023 roku

2. Historia zmian:

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdy wyrób, którego funkcją jest wchłanianie i zatrzymywanie ludzkich płynów, takich jak mocz, kał, pot, płyn menstruacyjny lub mleko, z wyłączeniem wyrobów włókienniczych. Grupa produktów „kubeczki menstruacyjne wielokrotnego użytku” obejmuje elastyczne kubeczki lub wkładki wielokrotnego użytku noszone wewnątrz ciała, których funkcją jest zatrzymywanie i gromadzenie płynu menstruacyjnego, wykonane z silikonu lub innych elastomerów. Do grupy produktów „kubeczki menstruacyjne wielokrotnego użytku” nie zaliczają się produkty wchodzące w zakres stosowania rozporządzenia (UE) 2017/745.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2029 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual  (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Środki do czyszczenia powierzchni twardych

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1217 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1217 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:

 • Decyzja Komisji (UE) 2019/418 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji nr 2011/383/UE do 30.06.2019 r.; zmieniono definicję pojęcia „bez ograniczeń”)
 • Nowa decyzja zmieniająca: DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/693 z dnia 27 marca 2023 r.(Wydłużono okres obowiązywania kryteriów do 31 grudnia 2026 r., zawarty w artykule 4.)

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny uniwersalny środek czyszczący, środek do czyszczenia kuchni, środek do czyszczenia okien lub środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to środek jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania jako jeden z następujących rodzajów środków:

 • uniwersalne środki czyszczące obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego czyszczenia powierzchni twardych, np. ścian, podłóg i innych powierzchni stałych,
 • środki do czyszczenia kuchni obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego czyszczenia i odtłuszczania powierzchni kuchennych, np. blatów, kuchenek, zlewów kuchennych i powierzchni urządzeń kuchennych,
 • środki do czyszczenia okien obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego czyszczenia okien, szkła i innych bardzo gładkich powierzchni,
 • środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego usuwania, w tym poprzez szorowanie, brudu lub osadów w obiektach sanitarnych, takich jak pralnie, toalety, łazienki i kabiny prysznicowe.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Detergenty do zmywarek do naczyń

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1216 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1216 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny detergent do zmywarek do naczyń lub dodatek do płukania objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent lub dodatek jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania wyłącznie w zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowych i w automatycznych zmywarkach do naczyń do użytku profesjonalnego, które mają te same rozmiary i zastosowanie jak zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1215 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1215 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdy detergent do zmywarek do naczyń, dodatek do płukania lub środek do namaczania wstępnego objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent, dodatek lub środek jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel w zmywarkach do naczyń do użytku profesjonalnego. Grupa obejmuje również systemy wieloskładnikowe składające się z więcej niż jednego składnika stosowane do utworzenia pełnego detergentu. Systemy wieloskładnikowe mogą obejmować wiele produktów, np. środki do namaczania wstępnego lub dodatki do płukania, i należy je testować jako jedną całość.

Ta grupa produktów nie obejmuje detergentów do zmywarek do naczyń przeznaczonych do zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, detergentów przeznaczonych do użytku w zmywarkach służących do czyszczenia wyrobów medycznych lub w specjalnych maszynach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Aerozole, które nie są dozowane przez pompy automatyczne, są wyłączone z tej grupy produktów.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Detergenty do ręcznego zmywania naczyń

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1214 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1214 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdy detergent wchodzący w zakres rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do ręcznego zmywania takich przedmiotów, jak szklanki i kieliszki, naczynia stołowe i przybory kuchenne, w tym sztućce, garnki i naczynia do pieczenia. Produkty stanowią mieszaniny substancji chemicznych i nie mogą zawierać mikroorganizmów dodanych celowo przez producenta.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Detergenty przeznaczone do prania

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1218 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1218 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:

 • Decyzja Komisji (UE) 2018/993 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji 2011/264/UE do 26 grudnia 2018 r.)
 • Decyzja Komisji (UE) 2019/418 (zmieniono definicję pojęcia „bez ograniczeń”, usunięto odstępstwo w odniesieniu do kwasu ε-ftalimidoperoksyheksanowego (PAP) – nowa tabela odstępstw w kryterium 5)
 • Nowa decyzja zmieniająca: Decyzja Komisji (UE) 2023/693 z dnia 27 marca 2023 r.(Wydłużono okres obowiązywania kryteriów do 31 grudnia 2026 r., zawarty w artykule 4.)

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny detergent przeznaczony do prania lub odplamiacz stosowany przed praniem objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent lub odplamiacz jest skuteczny w temperaturze 30°C lub niższej oraz jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do prania wyrobów włókienniczych zasadniczo w pralkach domowych, ale który można również stosować w pralniach samoobsługowych i pralniach zbiorowych. Odplamiacze stosowane przed praniem obejmują odplamiacze przeznaczone do bezpośredniego zastosowania miejscowego na wyrobach włókienniczych przed praniem w pralce, ale nie obejmują odplamiaczy dozowanych w pralce oraz odplamiaczy przeznaczonych do innych celów poza zastosowaniem przed praniem.

Ta grupa produktów nie obejmuje środków do zmiękczania tkanin; produktów, które są dozowane za pomocą nośników z tkanin lub innych materiałów, ani środków wspomagających pranie, których stosowanie nie poprzedza prania, takich jak odplamiacze do dywanów i tapicerki meblowej.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Detergenty przeznaczone do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1219 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1219 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:

 • Decyzja Komisji (UE) 2018/993 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji 2012/721/UE do 26 grudnia 2018 r.)
 • Decyzja Komisji (UE) 2019/418 (zmieniono definicję pojęcia „bez ograniczeń”, zmieniono zasady obliczania CDV w odniesieniu do niektórych substancji
 • Nowa decyzja zmieniająca: Decyzja Komisji (UE) 2023/693 z dnia 27 marca 2023 r.(Wydłużono okres obowiązywania kryteriów do 31 grudnia 2026 r., zawarty w artykule 4.)

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny detergent przeznaczony do prania objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel w obiektach przemysłowych i instytucjonalnych. Grupa wyrobów obejmuje systemy wieloskładnikowe składające się z więcej niż jednego składnika stosowane do utworzenia pełnego detergentu lub programu prania dla automatycznych systemów dozowania. Systemy wieloskładnikowe mogą obejmować wiele produktów, np. środki do zmiękczania tkanin, odplamiacze i dodatki do płukania, i należy je testować jako całość.

Ta grupa produktów nie obejmuje produktów, które nadają wyrobom włókienniczym szczególne właściwości, takie jak: nieprzemakalność, wodoodporność lub hamowanie palności. Ponadto ta grupa produktów nie obejmuje produktów, które są dozowane za pomocą nośników z tkanin lub innych materiałów, ani środków wspomagających pranie, których stosowanie nie poprzedza prania, takich jak odplamiacze do dywanów i tapicerki meblowej.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Usługi sprzątania pomieszczeń

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2018/680 z dnia 2 maja 2018 roku (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2018/680 z dnia 2 maja 2018 roku bez zmian

 • Decyzja Komisji (UE) 2023/690 z dnia 27 marca 2023 r.(W artykule 4, obowiązujące kryteria oznakowania ekologicznego UE dla grupy produktów »usługi sprzątania pomieszczeń« oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji wydłużono do dnia 31 grudnia 2027 r.”.)
 • Decyzja Komisji (UE) 2023/705 z dnia 29 marca 2023r.(Zmieniono „Kryterium F5— Efektywność energetyczna odkurzaczy (3 pkt) doprecyzowując zapis i uwzględniając zmienione oznakowane energetyczne dla odkurzaczy; Podkryterium F10 a) – doprecyzowano zapis dot. wymienionych rozporządzeń; Podkryterium F10 a) Etykieta energetyczna (do 2 punktów) – doprecyzowano zapis dot. zaokrąglenia punktów w „góre” do najbliższej liczby całkowitej i wypunktowane zostały wymogi dot. punktów ze zmienionym oznakowaniem klasy energetycznej. Doprecyzowano zapis dot. karty produktu na dowód zgodności i wymieniono załączniki do rozporządzenia zgodnie z którymi należy je wykorzystać.)

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują świadczenie rutynowych profesjonalnych usług sprzątania wykonywanych w pomieszczeniach budynków handlowych, budynków instytucji i innych budynków dostępnych publicznie oraz nieruchomości prywatnych. Miejsca, w których wykonuje się usługi sprzątania, obejmują m. in. powierzchnie biurowe, pomieszczenia sanitarne oraz dostępne publicznie części szpitala, takie jak korytarze, poczekalnie i pomieszczenia socjalne. Usługi te obejmują również czyszczenie powierzchni szklanych, do których można się dostać bez zastosowania specjalistycznego sprzętu lub maszyn.

Ta grupa produktów nie obejmuje czynności dezynfekcyjnych lub sprzątania w zakładach produkcyjnych bądź czynności, na potrzeby których to klient zapewnia produkty do czyszczenia.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2027 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Wyroby włókiennicze

1. Kryteria: Decyzja Komisji 2014/350/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji 2014/350/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniona przez:

 • Decyzja Komisji (UE) 2017/1392 (m.in. przedłużono ważność kryteriów do 5 grudnia 2020 r., uszczegółowiono zakres kryteriów, poprawiono brzmienie załącznika do decyzji komisji w celu wyjaśnienia wyjątków, sprecyzowania zapisów oraz zapewnienia spójności z innymi aktami prawnymi, zmieniono wybrane kryteria, np. przydatności do stosowania)
 • Decyzja Komisji (UE) 2020/1805 (przedłużono ważność kryteriów do 31 grudnia 2025 r.)

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują:

 • odzież i galanterię z materiałów włókienniczych: odzież i galanteria zawierające wagowo co najmniej 80 % włókien tekstylnych w postaci tkanin, włóknin lub dzianin;
 • wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz: wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz zawierające wagowo co najmniej 80 % włókien tekstylnych w postaci tkanin, włóknin lub dzianin;
 • włókna, przędzę, tkaniny i dzianiny: przeznaczone do produkcji odzieży i galanterii z materiałów włókienniczych oraz wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz, w tym tkanin tapicerskich i pokryć materaców przed zastosowaniem podkładu i obróbkami związanymi z produktem końcowym;
 • elementy niezawierające włókien: zamki błyskawiczne, guziki i inne dodatki, które są częścią produktu. Membrany, powleczenia i laminaty;
 • produkty do czyszczenia: wyroby z tkaniny lub włókniny przeznaczone do czyszczenia powierzchni na mokro lub na sucho i osuszania sprzętu kuchennego.

Do grupy wyrobów nie należą:

 • produkty przeznaczone do wyrzucenia po jednorazowym użyciu;
 • pokrycia podłogowe objęte decyzją Komisji 2009/967WE;
 • materiały włókiennicze, które są częścią konstrukcji przeznaczonych do stosowania na wolnym powietrzu;
 • części garderoby, materiały włókiennicze i włókna, które zawierają urządzenia elektryczne lub takie, które stanowią integralną część obwodu elektrycznego lub urządzenia/zaimpregnowane substancje przeznaczone do wykrywania zmian w warunkach otoczenia lub reagowania na nie.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2025 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Obuwie

 

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniona przez:

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują wszystkie artykuły przeznaczone do ochrony lub okrycia stopy, z zamocowaną podeszwą, która styka się z podłożem. Z zastrzeżeniem odstępstw określonych w ust. 3 obuwie objęte załącznikiem II do dyrektywy 94/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz obuwie ochronne objęte dyrektywą Rady 89/686/EWG wchodzą w zakres tej grupy.

Grupa nie obejmuje obuwia zawierającego jakiekolwiek komponenty elektryczne lub elektroniczne, obuwia, które jest wyrzucane po jednorazowym użyciu, skarpet z zamocowaną podeszwą oraz obuwia-zabawek.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2025 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Farby i lakiery wewnętrzne i zewnętrzne

1. Kryteria: Decyzja Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. zmieniona przez:

 • Decyzja Komisji (UE) 2015/886 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji 2009/543/WE lub 2009/544/WE do 28 lutego 2016 r., sprecyzowano definicje LZO oraz SVOC, sprecyzowano zakres kryterium 3a, zmieniono jednostkę w kryterium 3 dla zachowania spójności, dodano grupę substancji do kryterium 5a, skorygowano tabelę w dodatku pod kątem dopuszczalnej pozostałości formaldehydu w produkcie końcowym)
 • Decyzja Komisji (UE) 2016/397 (dodano odstępstwo od Kryterium 5 dla ADH i metanolu w przypadku, gdy wykorzystanie alternatyw jest technicznie niewykonalne, skorygowano niektóre zapisy dla zachowania spójności dokumentu, w szczególnych przypadkach dopuszczono klasyfikację gotowego produktu zwrotem H412 wynikającą z obecności IPBC – brak substancji alternatywnych, wprowadzono wyjaśnienia i zaktualizowano zapisy odnośnie środków konserwujących)
 • Decyzja Komisji (UE) 2018/666 (przedłużono ważność kryteriów do 31 grudnia 2022 r.)
 • Decyzja Komisji (UE) 2020/503 (zmieniono odstępstwo dla tlenku cynku)
 • Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. (Dz.U. L 19, 21.01.2021, str. 6) (zmieniono sformułowanie „w puszkowanym produkcie” na „produkty w opakowaniach zamkniętych”)
 • Decyzja Komisji (UE) 2021/1871 (zmieniono limity dla związków izotiazolinonu, wprowadzono odstępstwo dla tlenku tytanu i TMP)
 • Decyzja Komisji (UE) 2022/1229 (przedłużono ważność kryteriów do 31 grudnia 2025 r.)

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dekoracyjne farby i lakiery do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego, bejce oraz produkty pokrewne przeznaczone dla konsumentów i profesjonalistów objęte zakresem dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym powłoki i farby podłogowe; farby barwione przez dystrybutorów na życzenie dekoratorów, zarówno konsumentów (użytkowników nieprofesjonalnych), jak i profesjonalistów, systemy barwiące, farby dekoracyjne w postaci cieczy lub past, które mogą być wstępnie przygotowane, barwione lub preparowane przez producentów zgodnie z potrzebami konsumentów, w tym farby do drewna, bejce do drewna i desek, powłoki murarskie i powłoki wykończeniowe do metalu, środki gruntujące i podkładowe związane z tymi systemami produktów, jak określono w załączniku I do dyrektywy 2004/42/WE.

Grupa wyrobów nie obejmuje powłok zabezpieczających przed zanieczyszczeniami; środków konserwujących do impregnacji drewna; powłok do specjalnych zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, w tym powłok o podwyższonej trwałości; powłok proszkowych; systemów farb utwardzanych promieniowaniem UV; farb przeznaczonych przede wszystkim do pojazdów; produktów, których podstawowa funkcja polega na tym, że po naniesieniu na podłoże nie tworzą warstwy, np. olejów i wosków; wypełniaczy określonych w EN ISO 4618 oraz farb służących do poziomego oznakowania dróg

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2025 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Wyświetlacze elektroniczne

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2020/1804 z dnia 27 listopada 2020 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2020/1804 z dnia 27 listopada 2020 r. bez zmian

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują telewizory, monitory i cyfrowe wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2028 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Drewnopochodne, korkopochodne i bambusopochodne pokrycia podłogowe

 

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/176 z dnia 25 stycznia 2017 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/176 z dnia 25 stycznia 2017 r.

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują pokrycia podłogowe w pomieszczeniach, w tym pokrycia podłogowe drewniane, laminowane, z korka i z bambusa, które są wykonane, w ponad 80 % m/m produktu końcowego, z materiałów lub włókien drewnianych, drewnopochodnych, korkowych, korkopochodnych, bambusowych lub bambusopochodnych, niezawierające włókien syntetycznych w żadnej warstwie.

Grupa nie obejmuje pokryć ścian, pokryć do użytku na zewnątrz, pokryć o funkcji budowlanej ani środków poziomujących.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Twarde pokrycia

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2021/476 z dnia 16 marca 2021 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2021/476 z dnia 16 marca 2021 r. bez zmian

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują płytki podłogowe, płytki ścienne, dachówki, bloki, płyty, panele, kostkę brukową, krawężniki, blaty stołowe, blaty toaletowe i blaty kuchenne do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2028 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Meble

 

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r. (z późn. zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r.

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują jednostki wolnostojące lub zabudowane, których głównym przeznaczeniem jest: przechowywanie, układanie, wieszanie przedmiotów lub wykorzystanie jako powierzchnie do odpoczynku, siedzenia, spożywania posiłków, nauki lub pracy wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Zakres grupy rozszerzono o meble domowe i meble produkowane na zlecenie do użytku domowego lub publicznego. W zakres grupy wchodzą ramy, nogi, stelaże i wezgłowia do łóżek.

Grupa nie obejmuje materacy łóżkowych; wyrobów, których zasadniczymi funkcjami nie są wymienione wcześniej zastosowania (np.: latarni ulicznych, płotów, drabin, zegarów, wyposażenia placów zabaw, luster, drzwi);  używanych, odnowionych, wyremontowanych lub przerobionych wyrobów meblarskich; mebli montowanych w pojazdach wykorzystywanych do transportu publicznego lub prywatnego oraz wyrobów meblarskich składających się w ponad 5 % (wagowo) z materiałów nieujętych w poniższym wykazie:

 • drewna litego
 • płyty drewnopochodnej
 • korka, bambusa
 • rattanu
 • tworzyw sztucznych
 • metali
 • skóry
 • tkanin powlekanych
 • wyrobów włókienniczych
 • szkła
 • materiałów wypełniających/wyściełających.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” 

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Materace łóżkowe

 

1. Kryteria: Decyzja Komisji 2014/391/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji 2014/391/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniona przez:

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują produkty składające się z powłoki tekstylnej z wypełnieniem przeznaczonej do umieszczenia na ramie łóżka lub zaprojektowane jako wolno stojące, stanowiące powierzchnię przeznaczoną na sen lub odpoczynek w pomieszczeniu.

Grupa nie obejmuje drewnianych i tapicerowanych den łóżka, materacy dmuchanych ani wodnych, ani też materacy zaklasyfikowanych w ramach dyrektywy Rady 93/42/EWG.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Podłoża uprawowe i polepszacze gleby

 

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2022/1244 z dnia 13 lipca 2022 r.

2. Historia zmian:

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują podłoża uprawowe, polepszacze gleby oraz ściółki ogrodnicze, jako polepszacza gleby. W zakresie są zarówno produkty zawierające składniki organiczne, jak i mineralne.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2030 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual  (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Smary

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 8 listopada 2018 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 8 listopada 2018 r. bez zmian

3. Zakres kryteriów:

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2024 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Papier graficzny

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. bez zmian

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują arkusze lub rolki nieprzetworzonego, niezadrukowanego czystego papieru lub kartonu, bezbarwnego lub kolorowego, wytworzonego z masy włóknistej i odpowiedniego do wykorzystania do celów pisania, drukowania lub przetwarzania.

Grupa produktów „papier graficzny” nie obejmuje: opakowań; papieru termoczułego; papieru fotograficznego ani papieru samokopiującego; papieru zapachowego, a także papieru należącego do grupy produktów „bibułka i produkty z bibułki”.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2024 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Bibułka i produkty z bibułki

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. bez zmian

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują:

 • arkusze lub rolki nieprzetworzonej bibułki do przetworzenia na produkty z bibułki
 • produkty z bibułki odpowiednie do wykorzystania do celów higieny osobistej, wchłaniania cieczy, czyszczenia powierzchni lub do dowolnej kombinacji tych celów. Między innymi arkusze lub rolki nieprzetworzonej bibułki oraz gotowe wyroby następujących rodzajów: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, chusteczki do twarzy, ręczniki kuchenne, ręczniki papierowe, ręczniki do rąk, serwetki, podkładki oraz ręczniki przemysłowe.

Grupa „bibułka i produkty z bibułki” nie obejmuje papieru należącego do grupy produktów „pochłaniające środki higieniczne”; produktów zawierających środki myjące przeznaczonych do czyszczenia powierzchni; produktów z bibułki laminowanych materiałami innymi niż bibułka; produktów kosmetycznych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, w tym nawilżonych chusteczek; papieru zapachowego oraz produktów należących do grupy „papier graficzny” lub „papier zadrukowany”.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2024 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Papier zadrukowany, wyroby papiernicze oraz papierowe torby z uchwytami

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2020/1803 z dnia 27 listopada 2020 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2020/1803 z dnia 27 listopada 2020 r. bez zmian

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują produkty z papieru zadrukowanego, koperty, papierowe torby z uchwytami, papier pakowy, wyroby papiernicze, w tym produkty do archiwizacji.

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2028 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Zakwaterowanie turystyczne

 

1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. (z późn.zm.)

2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniona przez:

 • Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. (Dz.U. L 11, 16.01.2018 str. 6) (zmiana zapisów w kryterium 6 lit. a) ppkt (ii) oraz kryterium 12 lit. a))
 • Decyzja Komisji (UE) 2021/1845 z dnia 20 października 2021 r. (przedłużenie ważności kryteriów do 30 czerwca 2025 r.)
 • Nowa decyzja zmieniająca: Decyzja Komisji (UE) 2023/705 z dnia 29 marca 2023r.(rozszerzono zapisy o kolejne grupy energetyczne dot. Kryterium 8. Efektywność energetyczna oświetlenia i Kryterium 31. Efektywność energetyczna urządzeń gospodarstwa domowego i oświetlenia. (do 4 pkt) a),h), punkt i) – wypunktowanie na jakiej podstawie, urządzenia biurowe zakupione przed dniem 20 lutego 2018 r. kwalifikują się na mocy umów w decyzjach Komisji (UE).

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują świadczenie usług zakwaterowania turystycznego i usług kempingowych oraz następujące inne usługi pomocnicze pod zarządem obiektu zakwaterowania turystycznego: usługi gastronomiczne; obiekty rekreacyjne; tereny zielone; pomieszczenia do organizacji jednorazowych imprez, takich jak konferencje biznesowe, spotkania i szkolenia oraz sanitariaty, pralnie i kuchnie oraz punkty informacyjne dostępne dla turystów, podróżnych i gości kempingu do zbiorowego użytku. Usługi transportowe i wycieczki są wyłączone z grupy produktów „zakwaterowanie turystyczne”.

4. Ważność kryteriów: 30 czerwca 2025 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

7. Wytyczne stosowania logo: EU Ecolabel Logo Guidelines

Powrót

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko