Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Trzydniowe szkolenie, na którym omówimy m.in. podstawowe pojęcia i zasady cyberbezpieczeństwa, zasady prowadzenia audytu w zakresie  systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem, przygotowanie i rozpoczęcie audytu oraz działania poauditowe.

Korzyści

 • na podstawie ćwiczeń praktycznych uczestnik szkolenia będzie w stanie opanować techniki audytu i stać się kompetentnym do zarządzania planem audytu, zespołem audytorów, komunikacji z audytowanymi i rozwiązywania konfliktów.
 • szkolenie pomoże zrozumieć, w jaki sposób wspierać organizację w tworzeniu, wdrażaniu,zarządzaniu i utrzymywaniu programu systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem.
 • podczas szkolenia, jego uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności praktyczne do przeprowadzania audytów cyberbezpieczeństwa.

Adresaci szkolenia

• audytorzy, kierownicy lub konsultanci zaangażowani w zarządzanie cyberbezpieczeństwem.
• osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności systemu z wymaganiami UoKSC/Dyrektywy NIST.
• członkowie zespołu zarządzania ładem informatycznym OUK.
• eksperci techniczni starający przygotować się do audytu systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem.
• menedżerowie ds. bezpieczeństwa informacji OUK.
• kierownicy IT.

Program

Dzień 1

Wprowadzenie do systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (KSC), [ UoKSC, Dyrektywa NIST, ITIL, COBIT, Common Criteria ].

 • cele i struktura szkolenia
 • normy i ramy prawne
 • kryteria oceny bezpieczeństwa IT (TOE)
 • podstawowe pojęcia i zasady cyberbezpieczeństwa
 • system zarządzania cyberbezpieczeństwem

Dzień 2

Zasady prowadzenia audytu, przygotowanie i rozpoczęcie audytu

 • podstawowe pojęcia i zasady audytu cyberbezpieczeństwa
 • wpływ trendów i technologii na audyt
 • komunikacja podczas audytu
 • podejście oparte na najlepszych praktykach i standardach
 • audyt oparty na dowodach
 • audyt oparty na ryzyku
 • zarządzanie planem audytu cyberbezpieczeństwa
 • rozwiazywanie sytuacji audytowych – ćwiczenia

Dzień 3

Działania audytowe, zamknięcie audytu

 • procedury audytu
 • ocena dojrzałości procesów zarządzania IT
 • ocena dokumentacji systemu informacyjnego wspierającego usługę kluczową
 • narzędzia audytu, ocena skuteczności i efektywności SZBI
 • sporządzanie / dokumentowanie ustaleń audytu i raportów niezgodności
 • dokumentacja audytu i przegląd jakości
 • rozwiazywanie sytuacji audytowych – ćwiczenia
 • zamknięcie audytu
 • raport z audytu cyberbezpieczeństwa
 • test końcowy, zamknięcie szkolenia

Czas trwania szkolenia

3 dni – 24 godziny lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1950.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC190 - Szkolenie Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa i liderów procesów

  Dwudniowe szkolenie, na którym uczestnik szkolenia zdobędzie podstawową wiedzę m.in. na temat cyberbezpieczeństwa, relacji między cyberbezpieczeństwem i innymi rodzajami bezpieczeństwa IT oraz roli interesariuszy w tym środowisku.

  Szkolenie PC188 - Wprowadzenie do projektowania i wdrażania systemu cyberbezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - wykluczenia i ograniczenia zakresu

  Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. podstawowe koncepcje, standardy, metody i techniki stosowane do skutecznego wdrażania i zarządzania systemem cyberbezpieczeństwa w organizacji.

  Powrót