Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. podstawowe koncepcje, standardy, metody i techniki stosowane do skutecznego wdrażania i zarządzania systemem cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Korzyści

Uczestnik szkolenia pozna:
• podstawowe koncepcje, podejścia, standardy, metody i techniki stosowane do skutecznego konfigurowania, wdrażania i zarządzania systemem cyberbezpieczeństwa w organizacji
• praktyczne aspekty metod stosowanych przy obsłudze incydentów
• dowie się, jak interpretować wytyczne ISO/IEC 27032 w specyficznym kontekście organizacji oraz w jaki sposób organizacje mogą skorzystać z tego standardu
• pozna główne różnice między ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27032

Adresaci

 • przedstawicile kadry kierowniczej odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami UoKSC / Dyrektywy NIST
 • specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa
 • pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa informacji.
 • specjaliści OUK, osoby odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie oraz działanie systemu cyberbezpieczeństwa
 • specjaliści IT chcący poszerzyć swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie
 • doradcy, eksperci w dziedzinie technologii informatycznych

Program szkolenia

 • wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa, podstawowe pojęcia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • związek między cyberbezpieczeństwem a innymi rodzajami bezpieczeństwa, definicja interesariuszy i opis ich roli w cyberbezpieczeństwie,
 • Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa / Dyrektywa NIS, ISO/IEC 27032 – wymagania, wprowadzenie do budowy systemu
 • integracja wielofunkcyjnych elementów systemu cyberbezpieczeństwa: ogólne bezpieczeństwo organizacji, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ciągłością usług IT, zarządzanie ciągłością działania, procesy organizacyjne, ochrona informacji
 • polityka cyberbezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i mechanizmy ataku
 • zarządzanie incydentami
 • audyt bezpieczeństwa cybernetycznego, raportowanie

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 790.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC190 - Szkolenie Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa i liderów procesów

  Dwudniowe szkolenie, na którym uczestnik szkolenia zdobędzie podstawową wiedzę m.in. na temat cyberbezpieczeństwa, relacji między cyberbezpieczeństwem i innymi rodzajami bezpieczeństwa IT oraz roli interesariuszy w tym środowisku.

  Szkolenie PC189 - Szkolenie audytorów wewnętrznych systemu cyberbezpieczeństwa OUK zgodnego z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

  Trzydniowe szkolenie, na którym omówimy m.in. podstawowe pojęcia i zasady cyberbezpieczeństwa, zasady prowadzenia audytu w zakresie  systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem, przygotowanie i rozpoczęcie audytu oraz działania poauditowe.

  Powrót