Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Powrót