Szkolenie online O201 - Wewnętrzny System Kontroli - wymagania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi przy transakcjach międzynarodowych uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach krajowych i UE

Korzyści

1.Po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe wymagania prawne oraz ograniczenia dla międzynarodowego obrotu uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania w tym:

 • Nowe definicje i pojęcia związane z międzynarodowym obrotem,
 • Wymagania w zakresie tworzenia wewnętrznych programów zgodności (ICP/WSK) przez organizacje uczestniczące w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym (uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania)
 • Zmiany w Zezwoleniach Generalnych dot. obrotu oraz aktualne Zezwolenia Generalne dla uzbrojenia i produktów podwójnego zastosowania
 • Zasady odmowy udzielenia zezwolenia przez organy administracji na wywóz, a także unieważnienia, zawieszenia, modyfikacji lub odwołania zezwolenia na wywóz, które już zostało udzielone
 • Zmiany dot. konieczności uzyskiwania zezwoleń dla transakcji pomocy technicznej i pośrednictwa dla uzbrojenia oraz nowe regulacje dla produktów podwójnego zastosowania wynikające z Roz. 2021/821
 • Ograniczenia lub zakazy dla uzbrojenia i produktów podwójnego zastosowania wskazanych w przedmiotowych wykazach UE i RP w zakresie ich wywozu, transferu lub tranzytu przez terytorium krajów UE
 • Ograniczenia w zakresie wywozu lub transferu wewnątrzunijnego dla produktów podwójnego zastosowania nie wymienionych w Roz 2021/821
 1. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił identyfikować zagrożenia związane z międzynarodowymi transakcjami uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania

3. Uczestnik pozna zasady postępowania podczas międzynarodowych transakcji

4. Uczestnik pozna zasady uzyskiwania zezwoleń dot. uzbrojenia i produktów podwójnego zastosowania

5. Uczestnik pozna zasady prowadzenie ewidencji obrotu zgodnie z Art. 25 ust. 2  Ustawy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 509) oraz mającymi zastosowanie przepisami wykonawczymi

6.Uczestnik będzie znał sankcje karne i administracyjne dla podmiotów nieprzestrzegających aktualnych regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego obrotu produktami podwójnego zastosowania

Program szkolenia

 1. Podstawowe przepisy dot. kontroli transakcji międzynarodowych uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania
 2. Zmiany w przepisach RP i UW dot. kontroli międzynarodowych transakcji
 3. Kraje objęte ograniczeniami w zakresie obrotu
 4. Rodzaje transakcji objęte nadzorem
 5. Uczestnicy obrotu
 6. Zasady korzystania z zezwoleń krajowych i UE
 • rodzaje zezwoleń i czas ich obowiązywania
 • występowanie o zezwolenia indywidualne i globalne do MRiT
 • ograniczenia w korzystaniu z zezwoleń generalnych
 1. Podstawowe zagrożenia i analiza ryzyka transakcji międzynarodowych uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania
 2. Klasyfikacja towarów w obrocie międzynarodowym
 3. Kontrola transakcji przez podmiot realizujący obrót
 4. Nadzór nad wyrobem niezgodnym w tym zwroty poza granice kraju uzbrojenia i produktów podwójnego zastosowania
 5. Magazynowanie i wysyłka towaru w transakcjach międzynarodowych
 6. Zgłoszenie zamiaru przywozu lub transferu do Polski produktów podwójnego zastosowania
 7. Ewidencja i zapisy dotyczące obrotu – wymagania i dobre praktyki
 8. Aktualne sankcje karne

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Nowak

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nnowak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 830.00 zł*

  Cena: 830.00 zł*

  Cena: 830.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenia online O124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Wiedza niezbędna do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

  Szkolenie online O150- System zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej Systemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

  Szkolenie stacjonarne PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ