Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, pracowników organizacji oraz auditorów zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym podlegającymi kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Program

Program szkolenia obejmuje tematykę:

1. Wewnętrzny system kontroli wymagania prawne dotyczące kontroli obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania oraz uzbrojeniem:

 • Struktura wymagań prawnych dot. kontroli obrotu;
 • Kraje objęte ograniczeniami UE i RP w zakresie obrotu;
 • Aktualne wymagania UE oraz prawa krajowego dotyczące kontroli obrotu ze szczególnym uwzględnieniem  zmian wprowadzonych w latach 2014-2015;
 • Zmiany w przepisach prawa krajowego po nowelizacji Ustawy z dnia 25.05.2012 r. dotyczącej systemu kontroli obrotu (Dz.U. z dnia 22.06.2012 r. poz. 707);
 • Rodzaje zezwoleń na obrót;
 • Prawo a system WSK;
 • Sankcje karne.

2. Zasady auditowania wewnętrznego systemu kontroli (WSK):

 • Cele auditu WSK;
 • Nowelizacja wytycznych do auditowania systemów zarządzania zawartych w normie PN-EN ISO 19011:2012;
 • Audit a kontrola w systemie WSK;
 • Zagrożenia dla właściwego przeprowadzenia auditu;
 • Narzędzia i techniki stosowane w procesie auditowania;
 • Elementy wymagające specjalnej uwagi w trakcie auditów WSK;
 • Najczęstsze niezgodności oraz ich przyczyny.

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat PCBC S.A.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Piotr Sapigórski

  + 48 22 46 45 511
  +48 665 464 677
  psapigorski@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: .00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC117 - Wytyczne porozumienia z Wassenaar i ich zastosowanie w Wewnętrznym Systemie Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  Szkolenie PC77 - System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  Szkolenie oparte o teoretyczne i praktyczne informacje, dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Pozwala uzyskać wskazówki niezbędne do zbudowania systemu antykorupcyjnego w organizacji wg. kryteriów SPZK.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

  Powrót