Szkolenie stacjonarne PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, pracowników organizacji oraz auditorów zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, podlegającymi kontroli w ramach WSK.

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać ogólną znajomość tematyki związanej z zarządzaniem jakością i Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli, oraz wymagań norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-N-19001.

Program

Program szkolenia obejmuje tematykę:
 

1.  Rola Pełnomocnika w systemie WSK:

 • zadania, odpowiedzialność;
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (w tym powiadamianie organu kontroli oraz zgłaszanie do organu monitorującego);
 • zasady nadzorowania i sterowania systemem.

2.  System WSK:

 • podstawowe cele, zakres systemu – zasady jego określania;
 • rodzaje towarów i usług nadzorowane przez WSK;
 • zasady funkcjonowania i rola systemu WSK w funkcjonowaniu organizacji;
 • wytyczne porozumienia z Wassenaar dla systemu WSK.

3.  Dokumentacja – wymagania i wytyczne dotyczące dokumentów i zapisów:

 • rodzaje wymaganych dokumentów , wymagane zapisy dot. funkcjonowania WSK oraz realizacji obrotu;
 • zasady tworzenia regulacji systemowych.

4.  Wymagania prawne:

 • Podstawowe akty prawne UE i RP dot. kontroli obrotu, zmiany  w przepisach;
 • Przepisy ograniczające obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu  strategicznym oraz ze wskazanymi krajami i podmiotami;
 • Kraje objęte ograniczeniami.

5.  Zasady składania wniosków oraz uzyskiwania zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym (na wybranych przykładach).

6.  Postępowanie z wyrobami strategicznymi niezgodnymi z wymaganiami oraz postępowania reklamacyjne w tym zwrot towaru do producenta i ponowne wysyłanie za granicę.

7.  Wywóz towarów o znaczeniu strategicznym poza obszar Unii Europejskiej (rodzaje i zasady korzystania z zezwoleń):

 • Sankcje karne w przypadku naruszenia prawa dla podmiotów uczestniczących w obrocie oraz dla pracowników podmiotów uczestniczących w obrocie.

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat PCBC S.A.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Nowak

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nnowak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 730.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ