Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

Korzyści

 • Poznanie  praktycznych informacji potrzebnych do wdrożenia nadzorowania i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Kontroli z uwzględnieniem nowych wymagań normy ISO 9001:2015.
 • Poznanie aktualnych wymagań prawnych dotyczących systemu kontroli obrotu.
 • Podniesienie wiedzy w zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli.
 • Poznanie praktycznych aspektów metod stosowanych przy auditowaniu Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników organizacji, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegającymi kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Program

 1. Rodzaje regulacji określonych w Podręczniku WSK oraz ich powiązanie z regulacjami prawnymi, normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz Wytycznymi Porozumienia Wassenaar
 2. Struktura podręcznika
 3. Wprowadzenie – Zadania WSK
 4. Terminy i definicje
 5. Kontekst organizacji a system WSK
 6. Rola kierownictwa organizacji w systemie WSK
 7. Wymagania w zakresie dokumentowania systemu WSK
 8. Wymagania dotyczące planowania oraz oceny ryzyka w ramach systemu WSK
 9. Zasady doboru i utrzymywania kompletacji personelu w ramach WSK
 10. Rola przedstawiciela kierownictwa ds. kontroli obrotu w nowych wymaganiach WSK
 11. Zasady archiwizacji danych  w systemie WSK
 12. Działania operacyjne  w ramach WSK
 13. Ocena efektów działania systemu WSK w tym wymagania w zakresie planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych, działań korygujących, przeglądu zarządzania oraz nadzorowania zmian w przepisach
 14. Doskonalenie w systemie WSK
 15. Podsumowanie zmian dotyczących wymagań dla systemu WSK

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat PCBC S.A.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 730.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  Powrót