ruenpl

Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Korzyści

Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do auditorów oraz osób reprezentujących organizacje, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Program

Program szkolenia dla auditorów WSK realizowany w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A., został pozytywnie oceniony przez organ nadzorujący system WSK – Ministerstwo Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) (pismo nr DKE-III-073-9/10/643 z dnia 5 maja 2010 r.).

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 jako podstawa Wewnętrznego Systemu Kontroli;
 • wymagania dodatkowe zawarte w Kryteriach Wewnętrznego Systemu Kontroli;
 • podstawowe wymagania dotyczące auditowania systemów zarządzania z uwzględnieniem wymagań kryteriów WSK klasyfikacja towarów;
 • polityka kontroli obrotu;
 • przepisy dotyczące kontroli obrotu i ich interpretacja;
 • obrót międzynarodowy i krajowy w tym rola umów i zobowiązań, warunki dostawy, procedury celne, wymagane dokumenty.

Czas trwania

2 dni – 16 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia planowany jest egzamin.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Piotr Sapigórski

  + 48 22 46 45 511
  +48 665 464 677
  psapigorski@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1150.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC108 - Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  Powrót