Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników organizacji, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegającymi kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom teoretycznych i praktycznych informacji potrzebnych do wdrożenia nadzorowania i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników organizacji, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegającymi kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • System Zarządzania Jakością (SZJ) i Wewnętrzny System Kontroli (WSK) – podstawowe cele, podobieństwa i różnice;
 • terminologia oraz zasady dotyczące wdrożenia i udokumentowania systemu WSK;
 • wymagania prawne oraz porozumienia międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu;
 • wymagane procedury oraz zapisy dotyczące kontroli obrotu;
 • odpowiedzialność i zadania kierownictwa w systemie WSK;
 • zarządzanie zasobami materialnymi i ludzkimi oraz specyficzne wymagania dotyczące infrastruktury i personelu w zakresie WSK;
 • przegląd wymagań dotyczących transakcji – wymagania specyficzne dla WSK;
 • projektowanie, produkcja wyrobów i nadzorowanie wyposażenia pomiarowego;
 • komunikacja zewnętrzna z partnerami handlowymi i instytucjami nadzoru;
 • zakupy towarów oraz usług w systemie WSK;
 • realizacja transakcji w tym specyficzne wymagania WSK dotyczące identyfikacji i identyfikowalności oraz zabezpieczenia wyrobu i komunikacji;
 • monitorowanie systemu WSK;
 • przykładowe niezgodności dotyczące systemu WSK oraz przyczyny ich powstawania.

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek

  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC108 - Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  Szkolenie PC117 - Wytyczne porozumienia z Wassenaar i ich zastosowanie w Wewnętrznym Systemie Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

  Powrót