Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Omówienie istotnych zmian jakie wprowadza nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące wyrobów medycznych.

Korzyści

 • Przedstawienie wymagań nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych
 • dyskusja dotycząca powyższego Rozporządzenia
 • umiejętność interpretacji nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych

Program szkolenia

 1. Definicje;
 2. Wprowadzanie do obrotu wyrobu medycznego;
 3. Obowiązki wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów wyrobów medycznych;
 4. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów, rejestracja wyrobów, baza Eudamed;
 5. System UDI (Unique Device Identification);
 6. Oznakowanie wyrobów medycznych, karta implantu, informacje przekazywane pacjenowi/użytkowsniokm;
 7. Regeneracja wyrobów medycznych jednokrotnego użycia;
 8. Jednostki Notyfikowane;
 9. Klasyfikacja wyrobów medycznych, reguły klasyfikacji;
 10. Procedury oceny zgodności;
 11. Procedura konsultacji wyrobów wysokiego ryzyka– „mechanizm dopuszczenia”;
 12. Badania kliniczne, dowody kliniczne;
 13. Post-market surveillance (PMS);
 14. Zasady współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, MDCG (Medical Devices Coordination Group), przepisy „specjalne”, uprawnienia Komisji Europejskiej;
 15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych;
 16. Dokumentacja techniczna wyrobu medycznego.

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych                              

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie online

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 730.00 zł*

  Cena: 730.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót