Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Korzyści

 • Poznanie zasad audytowania procesu wytwarzania wyrobów medycznych i SZJ zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016;
 • Zapoznanie się z zasadami budowy, doskonalenia i oceny kompetencji audytorów;
 • Zapoznanie się z wymaganiami wybranych przepisów prawnych obowiązujących w branży produkcji wyrobów medycznych;

Adresaci szkolenia

 • Pełnomocnicy SZJ w branży wyrobów medycznych;
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych, auditorów 2-giej i 3-ciej strony w branży wyrobów medycznych;
 • Konsultanci pracujący z branżą wyrobów medycznych;
 • Wszystkie osoby zaineresowane rozwojem wiedzy i umiejętności dot. SZJ w branży wyrobów medycznych;

Program

 1. Audytowanie zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 19011:2012 i ISO/IEC 17021-1:2015
 2. System zarządzania jakością w świetle wymagań normy PN-EN ISO 13485:2016
 3. Rola auditora wiodącego, kwalifikacje i dobór auditorów
 4. Przygotowanie i prowadzenie auditu systemu zarządzania jakością
 5. Zgodność wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC i pozostałymi przepisami prawnymi
 6. Zgodność wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC i pozostałymi przepisami prawnymi
 7. Dokumentacja techniczna wyrobu medycznego
 8. Przygotowanie do auditu ukierunkowanego na certyfikację wyrobu medycznego
 9. Analiza ryzyka w kwalifikacji niezgodności

Czas trwania

2 dni – 16 godz. lekcyjnych

Dodatkowe Informacje o szkoleniu

Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1150.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót