ruenpl

Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wyrobów medycznych i uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych.

Korzyści

 • przedstawienie wymagań nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych
 • dyskusja dotycząca powyższego Rozporządzenia
 • umiejętność interpretacji nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych

Adresaci szkolenia

 • przedstawiciele wytwórców, dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych
 • przedstawiciele organizacji planujących wytwarzanie, dystrybucje, import wyrobów medycznych
 • osoby zainteresowane oceną zgodności wyrobów medycznych

Program

 1. Definicje
 2. Wprowadzanie do obrotu wyrobu medycznego
 3. Obowiązki wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów wyrobów medycznych
 4. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów, rejestracja wyrobów, baza Eudamed
 5. System UDI (Unique Device Identification)
 6. Oznakowanie wyrobów medycznych, karta implantu, informacje przekazywane pacjenowi/użytkowsniokm
 7. Regeneracja wyrobów medycznych jednokrotnego użycia
 8. Jednostki Notyfikowane
 9. Klasyfikacja wyrobów medycznych, reguły klasyfikacji
 10. Procedury oceny zgodności
 11. Procedura konsultacji wyrobów wysokiego ryzyka– „mechanizm dopuszczenia”
 12. Badania kliniczne, dowody kliniczne
 13. Post-market surveillance (PMS)
 14. Zasady współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, MDCG (Medical Devices Coordination Group), przepisy „specjalne”, uprawnienia Komisji Europejskiej
 15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych
 16. Dokumentacja techniczna wyrobu medycznego

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Alicja Dąbrowska

  + 48 22 46 45 363
  + 48 661 848 383
  adabrowska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót