Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 13485:2016 oraz przygotowanie uczestników szkolenia do wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych.

Korzyści ze szkolenia

 • poznanie obowiązujących wymagań normy PN-EN ISO 13485:2016;
 • nabycie praktycznej wiedzy jak zastosować wymagania normy PN-EN ISO 13485:2016 w swoim Systemie Zapewnienia Jakości;
 • zapoznanie z potencjalnymi niezgodnościami jakie mogą wynikać z niestosowania wymagań normy PN-EN ISO 13485:2016;
 • znajomość szczegółów dotyczących wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemu Zapewnienia Jakości.

Adresaci szkolenia

 • wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy wyrobów medycznych;
 • wytwórcy produktów leczniczych;
 • Kierownicy i pracownicy działów: zapewnienia jakości, kontroli jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki oraz Pełnomocnicy i audytorzy.

Program

 1. Wymagania prawne, obowiązki wytwórcy i oznakowanie CE,
 2. Wymagania zasadnicze a System Zapewnienia Jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 13 485:2016,
 3. Struktura i zakres normy PN-EN ISO 13485:2016
 4. Wymagania normy PN-EN ISO 13485:2016
 • nadzór nad dokumentacją i zapisami,
 • zarządzanie zasobami,
 • nadzór nad projektowaniem,
 • zakupy,
 • zarządzanie zmianą, analiza ryzyka,
 • nadzór nad produkcją i procesami,
 • nadzór nad walidacją procesów,
 • nadzór nad wyposażeniem,
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym,
 • działania korygujące i zapobiegawcze.
 1. Na co zwraca uwagę audytor? (najczęstsze niezgodności)
 2. Przykłady i ćwiczenia:
 • Opisy sytuacji i potwierdzanie zgodności wymagań normy PN_EN ISO 13 485:2016,
 • Identyfikacja niezgodności w przedstawionych opisach sytuacji.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 730.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC85 - Ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Powiązania dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016

  Jednodniowe szkolenie, które zapozna uczestników z aktualnymi wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego dotyczącymi wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego oraz powiązaniem ich z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016.

  Szkolenie PC130 - Auditowanie procesu wytwarzania wyrobów medycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO 13485:2016

  Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

  PN-EN ISO 13485

  System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

  Powrót