Szkolenie online O186 - Zastosowanie tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych – wymagania prawne i normatywne - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Omówienie wymagań prawnych w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

 • zapozna się z wymaganiami prawnymi w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.
 • zdobędzie praktyczne umiejętności oceny i reagowania na potencjalne zagrożenia zastosowania tkanki zwierzęcej,
 • będzie wiedział na co zwrócić uwagę podczas nadzorowania dostawców.

Adresaci

 • Przedstawiciele wytwórców, dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych.
 • Przedstawiciele organizacji planujących wytwarzanie, dystrybucje, import wyrobów medycznych.

Program i czas trwania

 • Wymagania prawne w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.
 • Wymogi rozporządzenia komisji (UE) NR 722/2012.
 • Dodatkowe regulacje związane z bezpieczeństwem stosowania tkanek zwierzęcych do wytwarzania wyrobów medycznych :
  • rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.,
  • rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) NR 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.,
  • decyzje wykonawcze komisji UE w odniesieniu do statusu BSE.
 • Dokumenty powiązane: rezolucje OIE, publikacje WHO, śledzenie sytuacji epizootycznej w regionach, z których pozyskiwany jest materiał pochodzenia zwierzęcego.
 • Ocena i nadzór nad dostawcami tkanek zwierzęcych będących materiałem do wytwarzania wyrobów medycznych.
 • Wymagania norm z edycji ISO 22442-1, 2 oraz 3.
 • Analiza ryzyka wyrobów zawierających tkankę zwierzęcą.
 • Potencjalne zagrożenia stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych
 • Nadzór nad rzeźnią.
 • Transport i magazynowanie tkanki zwierzęcej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Nowak

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nnowak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 750.00 zł*

  Cena: 750.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie online O207 - Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych – zastosowanie normy EN- PN ISO 11137

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych – ogólnie rozumianych podstaw procesu, jego wad i zalet względem innych metod sterylizacji.

  Szkolenie online O205 - Wymogi w kontekście Rozporządzenia (UE) 2017/745 w zakresie: Zarządzanie ryzykiem oraz oznakowanie i informacje przekazane wraz z wyrobem

  Przedstawienie zasad przeprowadzenia analizy ryzyka oraz dostarczania informacji wraz z wyrobem w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

  Szkolenie online O208 - Wprowadzenie do oceny zgodności wg Rozporządzenia 2017/745

  Szkolenie dla producentów wyrobów medycznych, na którym omówimy, na czym polega ocena zgodności i jak ją właściwie przeprowadzić dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745

  Szkolenie online O204 - Ocena zgodności wyrobów medycznych zawierających substancję leczniczą, będących mieszaniną chemiczną oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych

  Szkolenie przedstawi producentom wyrobów medycznych podejście do odpowiedniej oceny wyrobu medycznego zawierającego substancję leczniczą, składającego się z mieszaniny substancji chemicznych oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych.

  Szkolenie online O209 - Wymagania dotyczące badań przedklinicznych wyrobów medycznych zgodnie z MDR 2017/745 oraz normą PN-EN ISO 10993-1:2021

  Zapoznanie producentów wyrobów medycznych klas I – III z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania badań przedklinicznych w świetle wymagań MDR 2017/745 oraz norm z grupy PN-EN ISO 10993

  Szkolenie online O206 - Ocena kliniczna według Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

  Przedstawienie zasad prowadzenia badań klinicznych oraz wymogów w zakresie sprawozdania z badań klinicznych w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

  Szkolenie online O164 - Walidacja procesu wytwarzania wyrobów medycznych a produktów leczniczych

  Szkolenie dotyczące zagadnień walidacji procesu produkcyjnego dla wytwórców dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ