Szkolenie online O200 - Obrót wyrobami medycznymi zgodnie z wymaganiami: Rozporządzenia 2017/745 (MDR), Normy ISO 13485 oraz Nowej Ustawy o wyrobach medycznych - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Na szkoleniu uczestnicy poznają aktualne wytyczne dotyczące obrotu wyrobami medycznymi.

Korzyści

Na szkoleniu przekażemy wiedzę z zakresu:

 • aktualnych wytycznych dotyczących obrotu wyrobami medycznymi
 • rejestracji podmiotów
 • prowadzenia procesu reklamacji oraz działań niepożądanych w obrocie wyrobami medycznymi
 • wymaganej dokumentacji podczas dystrybucji wyrobów medycznych, w tym również zgodnie z ISO 13485

Adresaci

 • Importerzy wyrobów medycznych
 • Dystrybutorzy wyrobów medycznych
 • Upoważnieni przedstawiciele wytwórców wyrobów medycznych
 • Hurtownie i sklepy medyczne
 • Auditorzy ISO 13485 obszar techniczny: Dystrybucja

Program

 1. Aktualne regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych.
 2. Podstawowe definicje i pojęcia związane z obrotem wyrobami medycznymi.
 3. Organy nadzorujące dystrybucję wyrobów medycznych (Baza Eudamed / URPLWMiPB).
 4. Wymagania dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, dystrybutorów.
 5. Dokumentacja wymagana do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu.
 6. Wymagania dotyczące oznakowania / instrukcji.
 7. Nadzór nad wyrobem wprowadzonym do obrotu. Raporty, Zarządzanie reklamacjami, zdarzenia niepożądane.
 8. Nadzór rynku wyrobów medycznych.
 9. Pytania, dyskusja.

Czas trwania szkolenia

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Cena szkolenia obejmuje organizację szkolenia, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Kucharska

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nkucharska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 750.00 zł*

  Cena: 750.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie online O207 - Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych – zastosowanie normy EN- PN ISO 11137

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych – ogólnie rozumianych podstaw procesu, jego wad i zalet względem innych metod sterylizacji.

  Szkolenie online O205 - Wymogi w kontekście Rozporządzenia (UE) 2017/745 w zakresie: Zarządzanie ryzykiem oraz oznakowanie i informacje przekazane wraz z wyrobem

  Przedstawienie zasad przeprowadzenia analizy ryzyka oraz dostarczania informacji wraz z wyrobem w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

  Szkolenie online O208 - Wprowadzenie do oceny zgodności wg Rozporządzenia 2017/745

  Szkolenie dla producentów wyrobów medycznych, na którym omówimy, na czym polega ocena zgodności i jak ją właściwie przeprowadzić dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745

  Szkolenie online O204 - Ocena zgodności wyrobów medycznych zawierających substancję leczniczą, będących mieszaniną chemiczną oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych

  Szkolenie przedstawi producentom wyrobów medycznych podejście do odpowiedniej oceny wyrobu medycznego zawierającego substancję leczniczą, składającego się z mieszaniny substancji chemicznych oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych.

  Szkolenie online O209 - Wymagania dotyczące badań przedklinicznych wyrobów medycznych zgodnie z MDR 2017/745 oraz normą PN-EN ISO 10993-1:2021

  Zapoznanie producentów wyrobów medycznych klas I – III z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania badań przedklinicznych w świetle wymagań MDR 2017/745 oraz norm z grupy PN-EN ISO 10993

  Szkolenie online O206 - Ocena kliniczna według Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

  Przedstawienie zasad prowadzenia badań klinicznych oraz wymogów w zakresie sprawozdania z badań klinicznych w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

  Szkolenie online O164 - Walidacja procesu wytwarzania wyrobów medycznych a produktów leczniczych

  Szkolenie dotyczące zagadnień walidacji procesu produkcyjnego dla wytwórców dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

  Szkolenie online O186 - Zastosowanie tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych – wymagania prawne i normatywne

  Omówienie wymagań prawnych w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ