Szkolenie online O216 - Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Dwudniowe szkolenie w zakresie planowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SZDA).

Korzyści

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie planowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SZDA).

 • Dzięki szkoleniu uczestnik będzie wiedział, czym jest audyt wewnętrzny i jaki jest cel jego przeprowadzenia;
 • Udział w szkoleniu zapewni uczestnikowi podstawową wiedzę w zakresie metodyki przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych uwzględniającą wymagania normy PN-EN ISO 19011:2018-08.

Adresaci

Szkolenie jest kierowane do osób, które będę zarządzały lub przeprowadzały audyty wewnętrzne w zakresie SZDA, jak również osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zagadnień związanych z systemem zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Program

Dzień 1

 1. Rodzaje audytów, ich cele i podstawowe definicje.
 2. Zarządzanie programem audytu wewnętrznego.
 3. Metody i techniki prowadzenia audytów wewnętrznych.
 4. Dowody audytowe.
 5. Planowanie i przygotowanie się do prowadzenia audytu wewnętrznego.
 6. Spotkanie otwierające.
 7. Prowadzenie audytów wewnętrznych i gromadzenie dowodów.

Dzień 2

 1. Prowadzenie audytów wewnętrznych i gromadzenie dowodów.
 2. Ocena zgodności i niezgodności.
 3. Przygotowanie raportu z audytu wewnętrznego, w tym opisu niezgodności.
 4. Spotkanie zamykające.
 5. Wykorzystanie wyników audytów wewnętrznych SZDA
 6. Działania korekcyjne i działania korygujące.

W trakcie szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia praktyczne w zakresie interpretacji normy PN-ISO 37001:2017-05, przygotowania audytu oraz sporządzania udokumentowanych informacji z audytu wewnętrznego.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Cena szkolenia obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line , materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1250.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ