Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowy, praktyczny, interaktywny warsztat pozwalający przygotować się do prowadzenia wywiadu biznesowego w celu weryfikacji partnerów biznesowych w świetle normy 37001. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane źródła informacji, dokonują pobieżnych sprawdzeń wybranego przez siebie podmiotu, dokonują krytycznej oceny informacji oraz przedstawiają finalne rekomendacje. Uczestnicy pracują w małych zespołach lub indywidualnie korzystając z własnych komputerów.

Korzyści

 • poznanie słabych i mocnych stron normy ISO 37001 w kontekście wywiadu biznesowego
 • poznanie wybranych otwartych źródeł informacji na temat partnerów biznesowych
 • dokonanie pobieżnych sprawdzeń dowolnej firmy w wybranych źródłach informacji
 • rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny informacji, formułowania wniosków i rekomendacji
 • poznanie przykładowej metody realizacji wywiadu na potrzeby normy ISO 37001

Adresaci szkolenia

 • osoby odpowiedzialne za system przeciwdziałania korupcji w swoich instytucjach
 • konsultanci pomagający przy wdrożeniu systemu antykorupcyjnego
 • kadra kierownicza i pracownicy sektora publicznego
 • kadra kierownicza i pracownicy spółek skarbu państwa
 • osoby posiadające ogólną wiedzę nt. norm ISO serii 9000 i chcące rozwijać swoją wiedzę w kierunku systemu antykorupcyjnego
 • instytucje i osoby zainteresowane systemowym podejściem do przeciwdziałania korupcji

Program

  • Specyfika, cele, możliwości i ograniczenia działań z zakresu wywiadu biznesowego
  • Badanie partnerów biznesowych („tzw. due diligence”) w świetle normy ISO 37001
  • Podstawy pracy z otwartymi (OSINT) i osobowymi (HUMINT) źródłami informacji
  • Prowadzenie badania partnerów biznesowych (praca warsztatowa z komputerami):
    – legalność prowadzenia działalności przez firmę
    – kwalifikacja, doświadczenie, zasoby firmy
    – system antykorupcyjny firmy
    – reputacja firmy
    – struktura organizacyjna firmy
    – struktura właścicielska firmy
  • Raportowanie wyników, formułowanie wniosków, opracowanie rekomendacji
  • Współpraca z zewnętrznym dostawcą usług wywiadu biznesowego

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Nasz wykładowca

Szkolenie prowadzi doświadczony menedżer, trener i konsultant specjalizujący się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym i zarządzaniu wiedzą. Realizuje jednorazowe projekty, zapewnia stałe wsparcie, prowadzi szkolenia i warsztaty. Dostarcza niezależne analizy i wartościową wiedzę do decyzji i działań strategicznych, operacyjnych, taktycznych.

Przez ponad 10 lat w firmie doradczej zarządzał zespołem, który zrealizował ponad 2000 projektów oferując kadrze zarządzającej wsparcie wywiadowcze w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Prowadził także projekty wywiadu konkurencyjnego z wykorzystaniem symulacji typu „war-gaming”.

Obecnie na jednej z wyższych uczelni kieruje studiami podyplomowymi „Strategiczny wywiad biznesowy” oraz „Bezpieczeństwo biznesu”.

Absolwent kierunku zarządzania i marketingu w SGH i stypendysta programu CEMS w NSEBA. Doktorat z zarządzania wiedzą obronił w SGH. Posiada licencję detektywa. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy regularnie uczestnicząc i występując na zagranicznych konferencjach (np. SCIP, ICI, ACI).

Informacje dla uczestników

Zachęcamy do przyniesienia własnych laptopów lub tabletów z przeglądarką oraz dostępem do Internetu w celu sprawdzania wybranych źródeł informacji omawianych przez prowadzącego podczas warsztatu.

Udostępniamy drukowane materiały szkoleniowe.

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

  Jednodniowe szkolenie, na którym omówimy wymagania normy ISO 37001:2017 oraz przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

  PN-ISO 37001

  System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  Szkolenie PC167 - System Zarządzania Ryzykiem Zgodności – Compliance Managment Systems ISO19600:2014

  Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014 - „Compliance Managment Systems”, którego celem jest przekazanie informacji na temat budowy normy ISO 19600:2016 i jej zaleceń oraz przygotowanie w tym zakresie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance w organizacji.

  Szkolenie PC163 - Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

  Jednodniowe, praktyczne, interaktywne szkolenie umożliwiające pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej problematyki korupcji i konfliktu interesów, w tym ich przeciwdziałaniu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

  Powrót