Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowe, praktyczne, interaktywne szkolenie umożliwiające pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej problematyki korupcji i konfliktu interesów, w tym ich przeciwdziałaniu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

Korzyści

 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat korupcji oraz konfliktu interesów.
 • Poznanie różnic dotyczących zagadnienia korupcji i konfliktu interesów w administracji publicznej i biznesie.
 • Uzyskanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów.
 • Zapoznanie się z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia korupcji oraz konfliktu interesów.

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie nadużyciom, w tym korupcji w swoich organizacjach.
 • Kadra kierownicza i pracownicy spółek sektora publicznego i prywatnego.
 • Konsultanci wdrażający systemy przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji.
 • Osoby chcące rozwijać swoją wiedzę w tematyce dotyczącej przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

Program

Blok I – Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym

 • Definicja, istota oraz rodzaje korupcji.
 • Czynniki sprzyjające korupcji.
 • Sygnały ostrzegawcze związane z korupcją.
 • Odpowiedzialność sprawców korupcji.
 • Zapobieganie korupcji.
 • Zwalczanie korupcji.

Blok II – Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z konfliktem interesów

 • Definicja, istota i rodzaje konfliktu interesów.
 • Regulacje prawne i standardy dotyczące przeciwdziałania konfliktowi interesów.
 • Sygnały ostrzegawcze związane z wystąpieniem konfliktu interesów.
 • Zapobieganie konfliktowi interesów.
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia konfliktu interesów.

Czas trwania

1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Nasz wykładowca

Były funkcjonariusz policji oraz służb specjalnych. Jako oficer pionu kryminalnego policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnych form przestępczości, w tym także gospodarczej i korupcyjnej. Jako funkcjonariusz służb specjalnych, w tym wieloletni naczelnik wydziału analiz strategicznych, odpowiedzialny był za identyfikację istotnych zagrożeń korupcyjnych oraz działań godzących w interesy ekonomiczne państwa. Był także wieloletnim wykładowcą wewnętrznym jednej ze służb specjalnych.

Obecnie, w jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiedzialny jest zarówno za obszar kontroli wewnętrznej, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto prowadzi wykłady (m.in. na studiach wyższych) z zakresu bezpieczeństwa biznesu, strategicznego wywiadu biznesowego, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zapobiegania i zwalczania korupcji oraz konfliktu interesów.

Informacje dla uczestników

Udostępniamy drukowane materiały szkoleniowe.

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 730.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

  Jednodniowe szkolenie, na którym omówimy wymagania normy ISO 37001:2017 oraz przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

  Szkolenie PC162 - Weryfikacja partnerów biznesowych (tzw. „due diligence”) na potrzeby normy antykorupcyjnej ISO 37001

  Jednodniowy, praktyczny, interaktywny warsztat pozwalający przygotować się do prowadzenia wywiadu biznesowego w celu weryfikacji partnerów biznesowych w świetle normy 37001. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane źródła informacji, dokonują pobieżnych sprawdzeń wybranego przez siebie podmiotu, dokonują krytycznej oceny informacji oraz przedstawiają finalne rekomendacje. Uczestnicy pracują w małych zespołach lub indywidualnie korzystając z własnych komputerów.

  PN-ISO 37001

  System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  Szkolenie PC167 - System Zarządzania Ryzykiem Zgodności – Compliance Managment Systems ISO19600:2014

  Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014 - „Compliance Managment Systems”, którego celem jest przekazanie informacji na temat budowy normy ISO 19600:2016 i jej zaleceń oraz przygotowanie w tym zakresie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance w organizacji.

  Powrót