Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014 – „Compliance Managment Systems”, którego celem jest przekazanie informacji na temat budowy normy ISO 19600:2016 i jej zaleceń oraz przygotowanie w tym zakresie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance w organizacji.

Korzyści z uczestnictwa

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem systemów compliance w organizacji i ich funkcjami, podstawowymi zasadami oraz terminologią wprowadzoną normą ISO 19600:2014. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne przykłady związane z tworzeniem systemu zgodności oraz dobre praktyki w zakresie jego funkcjonowania. Uczestnicy poznają zalety systemu compliance w organizacji (sektora prywatnego i publicznego).

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z podstawami budowy i wdrażania systemu compliance oraz wytycznymi normy ISO 19600:2014.

Szkolnie przeznaczone dla pracowników zarówno podmiotów sektora prywatnego jak i publicznego, w szczególności dla:

– kadry kierowniczej, menadżerów średniego i wyższego szczebla,

– pracowników działów compliance,

– osób zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie systemów compliance,

– osób, które chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat budowy normy ISO 19600:2014 oraz jej zaleceń.

Program

1.Rola i zadania compliance w organizacji

1.1. modele compliance w organizacji

1.2. funkcje complinace w nowoczesnej organizacji

1.3. zarządzanie ryzykiem godności

 

2. Zakres normy ISO 19600:2014 i interpretacja zaleceń

2.1. kontekst organizacji i definiowanie potrzeb

2.2. zasady dobrego zarządzania i rola przywództwa

2.3. identyfikacja i ocena ryzyka

2.4. planowanie, wsparcie i utrzymanie systemu

2.5. procedury wspierające funkcjonowanie systemu

2.6. system kontroli i audytu oraz działania korygujące

 

3. Funkcjonowanie systemu i narzędzia dobrego compliance – dobre praktyki

3.1. działania edukacyjne

3.2. zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji

3.3. zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć oraz wewnętrzne dochodzenia.

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • drukowane materiały szkoleniowe
 •  certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

W projekcie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 jednym z zadań, realizowanych przez KPRM i CBA, jest przygotowanie wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym. Obecnie systemy zarządzania zgodnością zostały wdrożone w wielu podmiotach sektora prywatnego, natomiast w sektorze publicznym do tej pory ich zalety są mało znane. Szkolenie pozwoli przyswoić zalecenia normy oraz poznać dobre praktyki w zakresie tworzenia takich systemów.

Prowadzący

Doradza w zakresie tworzenia systemów compliance oraz systemów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiada doświadczanie w zakresie tworzenia odpowiednich procedur i polityk. Zajmuje się doradztwem oraz wdrażaniem narzędzi służących sprawnemu utrzymaniu systemu zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi organizacji.

Prowadzi szkolenia w zakresie etyki biznesu, konfliktu interesu, wdrażania systemów compliance oraz procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji oraz naruszenia przepisów i regulacji wewnętrznych. Uczestniczy w przygotowywaniu programu szkolenia dotyczącego etyki i dylematów etycznych pracowników służby cywilnej.

W jednej z dużych kancelarii prawnych przygotowywał oraz wdrażał w firmach, polityki i procedury w zakresie przeciwdziałania nadużyciom wg normy ISO 37001 oraz systemów compliance wg normy ISO 19600. Wcześniej także zajmował się m.in. przygotowywaniem i prowadzeniem działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania korupcji w sektorze publicznym i prywatnym.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC163 - Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

  Jednodniowe, praktyczne, interaktywne szkolenie umożliwiające pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej problematyki korupcji i konfliktu interesów, w tym ich przeciwdziałaniu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

  Szkolenie PC162 - Weryfikacja partnerów biznesowych (tzw. „due diligence”) na potrzeby normy antykorupcyjnej ISO 37001

  Jednodniowy, praktyczny, interaktywny warsztat pozwalający przygotować się do prowadzenia wywiadu biznesowego w celu weryfikacji partnerów biznesowych w świetle normy 37001. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane źródła informacji, dokonują pobieżnych sprawdzeń wybranego przez siebie podmiotu, dokonują krytycznej oceny informacji oraz przedstawiają finalne rekomendacje. Uczestnicy pracują w małych zespołach lub indywidualnie korzystając z własnych komputerów.

  Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

  Jednodniowe szkolenie, na którym omówimy wymagania normy ISO 37001:2017 oraz przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

  PN-ISO 37001

  System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  Powrót