Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Korzyści

 • Poznanie nowego standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.
 • Przegląd wymagań nowej normy ISO 45001:2018 w porównaniu z normami OHSAS18001:2007 oraz PN-N 18001:2004

Adresaci szkolenia

 • wszystkie instytucje i osoby zainteresowane wymaganiami normy ISO 45001:2018,
 •  auditorzy SZ BHP, pełnomocnicy i wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program

1.Struktura SZBHP według nowej normy ISO 45001:2018 z uwzględnienie Aneksu A.

2. Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 w szczególności:

 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu;
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;
 • ocena ryzyk i szans w SZBHP, w tym metody i wytyczne dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 • identyfikacja i aktualizacja wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności;
 • przywództwo w zarządzaniu BHP i polityka BHP;
 • współudział pracowników w zarządzaniu BHP;
 • działania operacyjne – zarządzanie zmianą, outsourcing, hierarchia kontroli, wykonawcy;
 • potencjalne sytuacje awaryjne i reagowanie na nie, w tym ocena skuteczności działań prewencyjnych i po wystąpieniu sytuacji awaryjnej;
 • monitorowanie i ocena wyników w systemie zarządzania BHP – wybór i zastosowanie wskaźników BHP;
 • badania incydentów, w tym związanych z obszarem technicznym BHP;
 • odpowiednie metody i praktyki w zakresie badania incydentów, z uwzględnieniem m.in. analizy: przyczyn źródłowych, drzewa błędów, przyczyn (TOL) technicznych, organizacyjnych i ludzkich.

3. Migracja funkcjonujących SZBHP na nową normę ISO 45001:2018.

4. Ćwiczenia, studium przypadku, dyskusja.

Czas trwania szkolenia

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Na zakończenie szkolenia przewidziany jest test. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

  PN-ISO 45001

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Szkolenie PC147 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/ IQNet No MTS009

    Trzydniowe szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP. Szkolenie z certyfikatem IQNet Academy.

  PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Powrót