Szkolenia online O133 - Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Korzyści

Poznanie nowego standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Program szkolenia

 

 1. Struktura SZBHP według nowej normy ISO 45001:2018 z uwzględnieniem Aneksu A.
 2. Przegląd wymagań nowej normy ISO 45001:2018 w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 w szczególności:
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu;
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;
 • ocena ryzyk i szans w SZBHP, w tym metody i wytyczne dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 • identyfikacja i aktualizacja wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności;
 • przywództwo w zarządzaniu BHP i polityka BHP;
 • współudział pracowników w zarządzaniu BHP;
 • działania operacyjne – zarządzanie zmianą, outsourcing, hierarchia kontroli, wykonawcy;
 • potencjalne sytuacje awaryjne i reagowanie na nie, w tym ocena skuteczności działań prewencyjnych i po wystąpieniu sytuacji awaryjnej;
 • monitorowanie i ocena wyników w systemie zarządzania BHP – wybór i zastosowanie wskaźników BHP;
 • badania incydentów, w tym związanych z obszarem technicznym BHP; odpowiednie metody i praktyki w zakresie badania incydentów, z uwzględnieniem m.in. analizy: przyczyn źródłowych, drzewa błędów, przyczyn (TOL) technicznych, organizacyjnych i ludzkich.

3. Migracja funkcjonujących SZBHP na nową normę ISO 45001:2018.

     4. Ćwiczenia, studium przypadku, dyskusja.

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 650.00 zł*

  Cena: 650.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ