Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Korzyści

Poznanie nowego standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Program szkolenia

1.    Okres przejściowy dla norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.

2.    Struktura SZBHP według nowej normy ISO 45001:2018 z uwzględnieniem Aneksu A.

3.     Przegląd wymagań nowej normy ISO 45001:2018 w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 w szczególności:

·     zrozumienie organizacji i jej kontekstu;

·     zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;

·     ocena ryzyk i szans w SZBHP, w tym metody i wytyczne dotyczące oceny ryzyka zawodowego;

·     identyfikacja i aktualizacja wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności;

·     przywództwo w zarządzaniu BHP i polityka BHP;

·     współudział pracowników w zarządzaniu BHP;

·     działania operacyjne – zarządzanie zmianą, outsourcing, hierarchia kontroli, wykonawcy;

·     potencjalne sytuacje awaryjne i reagowanie na nie, w tym ocena skuteczności działań prewencyjnych i po wystąpieniu sytuacji awaryjnej;

·     monitorowanie i ocena wyników w systemie zarządzania BHP – wybór i zastosowanie wskaźników BHP;

·     badania incydentów, w tym związanych z obszarem technicznym BHP; odpowiednie metody i praktyki w zakresie badania incydentów, z uwzględnieniem m.in. analizy: przyczyn źródłowych, drzewa błędów, przyczyn (TOL) technicznych, organizacyjnych i ludzkich.

4.    Migracja funkcjonujących SZBHP na nową normę ISO 45001:2018.

Ćwiczenia, studium przypadku, dyskusja.

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie online

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 549.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót