Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Trzydniowe szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP.

Korzyści

 • Nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditu wewnętrznego w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018
 • Poznanie praktycznych aspektów i metod stosowanych przy auditowaniu systemu zarządzania BHP

Adresaci szkolenia

 • Osoby nadzorujące system zarządzania BHP w organizacji;
 • Kierownictwo organizacji;
 • Pełnomocnicy systemu zarządzania BHP;
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych;
 • Wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze systemu zarządzania BHP.

Program

 • Wstęp
 • Podstawowe definicje SZBHP
 • Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018 z punktu widzenia auditora
 • Wspólne wymagania norm PN-N-18001:2004;  OHSAS 18001:2007;  ISO 45001:2018
 • Omówienie podstawowych wymagań prawnych z zakresu BHP i PPOŻ
 • Omówienie wytycznych do auditowania wg normy ISO 19011:2011
 • Symulacja auditu – ćwiczenia
  • sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  • spotkanie otwierające
  • badanie auditowe – rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
  • spotkanie zamykające
  • zapisywanie niezgodności
  • sporządzenie raportu z auditu
 • Egzamin

Czas trwania szkolenia

3 dni – 24 godz. lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz IQNet.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1300.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC133 - Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

  Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

  PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  PN-ISO 45001, PN-N-18001, OHSAS 18001

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Powrót