Szkolenie online O92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2022/ IQNet MTS008 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Korzyści

 • Zrozumienie wymagań i wytycznych normy  ISO/IEC 27001:2022
 • Wiedza dotycząca zasad audytowania
 • Umiejętność skutecznego i praktycznego przygotowania, planowania i prowadzenia audytu strony trzeciej
 • Identyfikowanie celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022
 • Przygotowania sprawozdania z audytów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności i spostrzeżeń
 • Prowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacji
 • Szkolenie jest uznawane w Polsce i na całym świecie. Zwiększa kompetencje audytorów.

 

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzielne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  w organizacji
 • Konsultanci, którzy wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
 • Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Program

 1. Informacje o certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021;
 2. Informacje o audycie zgodnie z PN- EN ISO 19011:2018-08.
 3. Informacje o audycie systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2022 i standardami audytu systemów informatycznych;
 4. Wymagania ISO 27006 dotyczące audytu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 5. Przypomnienie informacji o wymaganiach norm ISO 27001 niezbędnych do wykonywania audytu (analiza listy kontrolnej wymagań);
 6. Podstawy audytu/ rodzaje audytów;
 7. Plan audytu, pytania audytowe/ checklista;
 8. Kwalifikacje audytorów;
 9.  Audyt zewnętrzny, ustalenia audytowe/ niezgodności/ ocena;
 10. Sprawozdawczość z audytu, działania wynikające z audytu;
 11. Techniki prowadzenia wywiadów;

Czas trwania

5 dni – 40 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia powinny posiadać wiedzę na temat wymagań normy ISO 27001.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Nowak

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nnowak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 3250.00 zł*

  Cena: 3250.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ