Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami związanymi z RODO oraz przygotowanie auditorów do prowadzenia auditów zgodnie z zachowaniem zasad RODO.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą potrafili przeprowadzić audyt wewnętrzny z zachowaniem zasad RODO oraz audyt w obszarze danych osobowych.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Inspektorów Ochrony Danych
 • Audytorów wewnętrznych
 • Audytorów zewnętrznych
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Program

 1. Wprowadzenie do audytowania rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych – metodyka prowadzenia audytu i kryteria audytowe.
 1. Przypomnienie metodyki prowadzenia audytu i podstawowych pojęć (wg. Normy PN-EN ISO 19011:2012)
 2. Kryteria audytu – omówienie podstawowych kryteriów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Przepisy UE
 • Przepisy krajowe
 • Przepisy wewnętrzne (zarządzenia, uchwały, polityki, procedury)
 • Kodeksy postepowania
 • Normy ISO 9001 i ISO 27001
 • Umowy

c. Dokumentowanie audytów – raporty z audytów.

2. Audytowanie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych podejście praktyczne

 1. Zasada rozliczalności w praktyce – znaczenie w procesie audytowania rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych,.
 2. Dowody spełnienia wymagań wynikających z kryteriów audytu w tym Rozporządzenia 2016/679 (RODO)

3. Audytowanie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych – część warsztatowa.

 1. Wymagania w zakresie spełnienia  zasad ochrony danych osobowych (audyt zasad ODO)
 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – badanie zakresu zgodności przywoływania przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych
 • Ograniczenie celu – badanie zakresu zgodności informowania o celach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania danych w celach określonych przy ich zbieraniu;
 • Minimalizacja danych – badanie zakresu zgodności budowania baz danych oraz formularzy zbierania danych;
 • Prawidłowość – badanie możliwości zapewnienia aktualności baz danych;
 • Ograniczenie przechowywania – badanie zakresu zgodności z określonymi przez administratora danych czasami retencji
 • Integralność i poufność – badanie zakresu zgodności stosowania wdrożonych zabezpieczeń

b. Wymagania w zakresie dokumentowania rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych (audyt dokumentacji) – badanie zakresu zgodności:

 • Polityka bezpieczeństwa i procedury operacyjne;
 • Rejestr czynności przetwarzania /Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
 • Ocena ryzyka;
 • DPIA;
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Przetwarzanie z polecenia administratora danych (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych);
 • Zgłoszenie Inspektora Ochrony Danych (lub analizy zasadności jego niepowołania);
 • Klauzule (informacyjna, zgody na przetwarzanie danych).

c. Wymagania w zakresie praw podmiotów danych (osób, których dane dotyczą) – badanie zakresu zgodności.

d. Wymagania w zakresie powołania Inspektora Ochrony Danych – badanie zakresu zgodności.

Czas trwania

1 dzień –  8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC182 - RODO w zintegrowanym systemie zarzadzania organizacją (Integracja wymagań RODO w ramach Systemów Zarzadzania zgodnych z normami ISO)

  Jednodniowe szkolenie z zakresu integrowania systemu ochrony danych osobowych w ramach stosowanych systemów zarządzania organizacją.

  Szkolenie PC181 - Badanie zakresu spełnienia wymagań RODO w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania

  Jednodniowe szkolenie z zakresu audytowania zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania.

  Szkolenie PC180 - Zarządzanie naruszeniami ochrony danych w organizacji w zgodzie z RODO

  Jednodniowe szkolenie z zakresu identyfikowania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.

  Szkolenie PC179 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

  Zapoznanie z tematyką bezpieczeństwa informacji, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001, jak również podejściem do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Szkolenie PC32 - Zarządzanie ciągłością działania

  Zapoznanie uczestników z tematyką ciągłości działania, przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia systemowego podejścia do tego zagadnienia, jak również wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania.

  Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

  Dwudniowe szkolenie przedstawiające znaczenie, szanse i korzyści biznesowe wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Szkolenie PC92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet MTS008

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

  Szkolenie PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet No MTS007

  Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

  Powrót