Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowe szkolenie, które pokazuje jak w praktyczny sposób stosować NOWE Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych.

Korzyści

 • Otrzymanie praktycznych informacji związanych z wejściem w życie Rozporządzenia;
 • Każdy uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia, co umożliwi skuteczne przygotowanie swojej instytucji do nowych wymogów prawnych;
 • Formuła spotkania powiązana z możliwością zadawania pytań pozwoli na sukcesywne przyswajanie wiedzy i wymianę poglądów z innymi uczestnikami szkoleń;
 • Pozyskanie wiedzy jak przygotować prawidłowe klauzule wymagane przez Rozporządzenie;
 • Pozyskanie wiedzy jak przygotować lub zaktualizować dokumentację przetwarzania danych osobowych wynikającą z Rozporządzenia;
 • Gwarancja profesjonalnego przekazania informacji z uwzględnieniem wieloletniej praktyki prowadzących.

Adresaci szkolenia

 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji;
 • Osoby zarządzające systemem ochrony danych osobowych;
 • Pracownicy działów bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Kadra kierownicza.

Program

 1. Porównanie podstawowych pojęć z Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia:
  • Stosowanie i wyłączenia stosowania Rozporządzenia.
  • Kiedy mamy do czynienia z danymi osobowymi w rozumieniu Rozporządzenia?
  • Kiedy przetwarzamy dane osobowe?
  • Nowe definicje i ich praktyczne stosowanie.
  • Nowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Obowiązki informacyjne w Rozporządzeniu.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą.
 5. Nowe zasady związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.
 6. Sprostowanie i usuwanie danych osobowych -„prawo do bycia zapomnianym”.
 7. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych.
 8. Nowe obowiązki administratora danych.
 9. Zasady privacy by default i privacy by design.
 10. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  • Certyfikacja
  • Kodeksy dobrych praktyk.
 11. Dokumentacja z ochrony danych osobowych:
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Instrukcja zarządzania systemami IT
  • Pozostałe procedury związane z ochroną danych osobowych
  • Zabezpieczenia fizyczne i techniczne danych osobowych
 12. Zadania i rola Inspektora Ochrony Danych (obecny ABI)
 13. Kodeksy postępowania i certyfikacja.
 14. Przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 15. Rola GIODO:
  • Jak będzie wygląda kontrola GIODO?
  • Kompetencje i uprawnienia.
  • Nakładanie kar finansowych.
  • Współpraca z organami ochrony danych osobowych z innych państw członkowskich.
 16. Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych.
 17. Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem.
 18. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje w związku z naruszeniem Rozporządzenia.
 19. Pytania i konsultacje.

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie rozpoczniemy od krótkiej rozmowy, w której ustalimy Państwa oczekiwania.

Kierujemy się elastycznością oraz otwartością na potrzeby zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Wspólnie określimy zagadnienia, na które poświęcimy najwięcej czasu.

Szkolenie oparte jest na prezentacji multimedialnej ilustrowanej kluczowymi zagadnieniami wraz z ich propozycją rozwiązania (np. propozycja nowej klauzuli zgody).

W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe różnice pomiędzy dotychczasową ustawą o ochronie danych osobowych a Rozporządzeniem.

W trakcie zajęć poruszone zostaną zarówno zagadnienia ściśle prawne, jak i informatyczne.

Szkolenie zostanie uzupełnione o zajęcia praktyczne, w których między innymi przedstawione zostanie tworzenie umowy powierzenia oraz klauzuli obowiązku informacyjnego.

Opisane zostaną ponadto wybrane procedury związane z ochroną danych stanowiące tzw. Dobre praktyki przetwarzania danych.

Dodatkową częścią kursu będzie możliwość uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach po szkoleniu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Informacje o szkoleniu

  Cena: .00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót