Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowe szkolenie z zakresu identyfikowania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.

Korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie identyfikowania i obsługiwania naruszeń ochrony danych osobowych.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał wymagania UODO dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych i prawidłowo stosował je w praktyce,
 • potrafił prawidłowo identyfikować naruszenia ochrony danych i klasyfikować je jako wewnętrzne lub wymagające zgłoszenia do UODO,
 • potrafił tworzyć dokumentację dotyczącą naruszeń (gromadząc w ten sposób pełen zakres niezbędnych informacji o naruszeniu służący wykazaniu należytej staranności administratora danych),
 • potrafił prawidłowo prowadzać rejestr naruszeń i wypełnić zgłoszenie naruszenia do Urzędu ochrony Danych Osobowych,
 • posiadał wiedzę na temat praktycznych aspektów zarządzania naruszeniami (w tym przykłady działań naprawczych rekomendowanych przez naszych ekspertów).

Adresaci szkolenia

 •  Administratorzy,
 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • Osoby zajmujące się obsługą naruszeń w organizacji

Program

 • Rodzaje i klasyfikacja naruszeń ochrony danych (przykładowe naruszenia wraz z omówieniem),
 • Zarządzanie naruszeniami (budowa systemu zgłoszeń, rejestrowanie, ocena naruszeń)
 • Prowadzenie wewnętrznych rejestrów
 • Zgłaszanie naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Informowanie o naruszeniach osób, których dane dotyczą
 • Podejmowanie działań naprawczych

Czas trwania

1 dzień – 8h dydaktycznych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania naruszeniami (osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych).

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC182 - RODO w zintegrowanym systemie zarzadzania organizacją (Integracja wymagań RODO w ramach Systemów Zarzadzania zgodnych z normami ISO)

  Jednodniowe szkolenie z zakresu integrowania systemu ochrony danych osobowych w ramach stosowanych systemów zarządzania organizacją.

  Szkolenie PC181 - Badanie zakresu spełnienia wymagań RODO w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania

  Jednodniowe szkolenie z zakresu audytowania zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania.

  Szkolenie PC179 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

  Zapoznanie z tematyką bezpieczeństwa informacji, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001, jak również podejściem do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Szkolenie PC 174 - Audyt wewnętrzny w zakresie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych

  Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami związanymi z RODO oraz przygotowanie auditorów do prowadzenia auditów zgodnie z zachowaniem zasad RODO.

  Szkolenie PC32 - Zarządzanie ciągłością działania

  Zapoznanie uczestników z tematyką ciągłości działania, przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia systemowego podejścia do tego zagadnienia, jak również wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania.

  Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

  Dwudniowe szkolenie przedstawiające znaczenie, szanse i korzyści biznesowe wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Szkolenie PC92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet MTS008

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

  Szkolenie PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet No MTS007

  Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

  PN-ISO/IEC 27001

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Powrót