Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

Korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą widzę w zakresie:

 • Zasad planowania i przeprowadzania audytów oraz współpracy w zespole audytorów oraz roli audytora wiodącego
 • Doboru próbek.
 • Identyfikowania, analizowania i oceny dowodów.
 • Dokonywania ustaleń z audytów oraz określania wniosków z audytu wewnętrznego SZBI
 • Dokumentowania wyników audytu wewnętrznego SZBI
 • Komunikacji związanej z audytem wewnętrznym SZBI

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci szkolenia

 • pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji w organizacji;
 • kandydaci na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • wszystkie osoby, które chcą poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • audytorzy i konsultanci pragnący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu wymagań normy ISO/IEC 27001.

Program

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji w tym baza pojęciowa .
 2. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji .
 3. System Zarządzania bezpieczeństwem informacji .
 4. Omówienie normy ISO / IEC 27001 w nawiązaniu do normy ISO / IEC 27002 .
 5. Rodzaje audytów .
 6. Wprowadzenie do audytów wewnętrznych SZBI, w tym baza pojęciowa.
 7. Kompetencje audytorów wewnętrznych SZBI.
 8. Rola, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia audytorów wewnętrznych SZBI.
 9. Zasady przeprowadzania audyt wewnętrznego w tym postawa audytora wewnętrznego .
 10. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI.
 11. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI.
 12. Proces certyfikacji SZBI.

Czas trwania

3 dni – 24 godz. lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz IQNet.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Anna Ickiewicz

  Młodszy Specjalista ds. Szkoleń

  + 48 22 46 45 363
  +48 691 335 534
  aickiewicz@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1450.00 zł*

  Cena: 1450.00 zł*

  Cena: 1450.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

  Dwudniowe szkolenie, którego celem jest przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Szkolenie PC92 - Auditor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet MTS008

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

  Powrót