Szkolenie stacjonarne PC92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001/ IQNet MTS008 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Korzyści

 • Po szkoleniu uczestnik:
  • zrozumie wymagania i wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08,
  • zdobędzie wiedzę dotycząca zasad audytowania,
  • zdobędzie umiejętności skutecznego i praktycznego przygotowania, planowania i prowadzenia auditu strony trzeciej,
  • będzie umiał identyfikować cele i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08,
  • będzie umiał przygotować sprawozdanie z audytów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną,
  • zdobędzie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności i spostrzeżeń,
  • przeprowadzi ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacji.

 

Szkolenia w ramach IQNET Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNET Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNET Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzielne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  w organizacji
 • Konsultanci, którzy wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
 • Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Osoby zainteresowane tematyką z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Program i czas trwania

 • Wprowadzenie do procesu audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Przegląd norm z serii ISO 27000 oraz omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08.
 • Definicje, cel i rodzaje audytów.
 • Zasady auditowania wg normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
 • Wymagania PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05 dotyczące audytu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Zarządzanie programem audytów.
 • Planowanie i przeprowadzanie audytów:
  • plan audytu,
  • przebieg audytu,
  • narzędzia audytowe,
  • zachowanie audytora,
  • zbieranie i gromadzenie informacji,
  • formułowanie i klasyfikacja niezgodności,
  • raport z audytu.
 • Działania wynikające z audytu.
 • Kompetencje i ocena osób biorących udział w audycie.
 • Ćwiczenia.
 • Egzamin.

Czas trwania: 5 dni – 40 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe w formie papierowej certyfikaty uczestnictwa w formie papierowej (PCBS i IQNet Academy), przerwy kawowe, obiad.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 3350.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001 / IQNet No MTS007

  Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ