Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Korzyści

 • Zrozumienie wymagań i wytycznych normy  PN-ISO/IEC 27001:2017-06
 • Wiedza dotycząca zasad audytowania
 • Umiejętność skutecznego i praktycznego przygotowania, planowania i prowadzenia audytu strony trzeciej
 • Identyfikowanie celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06
 • Przygotowania sprawozdania z audytów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności i spostrzeżeń
 • Prowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacjiSzkolenie jest uznawane w Polsce i na całym świecie. Zwiększa kompetencje audytorów.

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzielne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  w organizacji
 • Konsultanci, którzy wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
 • Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Program

 1. Informacje o certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021
 2. Informacje o audycie zgodnie z ISO 19011
 3. Informacje o audycie systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2017-06 i standardami audytu systemów informatycznych
 4. Wymagania ISO 27006 dotyczące audytu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 5. Przypomnienie informacji o wymaganiach norm ISO 27001 niezbędnych do wykonywania audytu (analiza listy kontrolnej wymagań)
 6. Podstawy audytu/ rodzaje audytów
 7. Plan audytu, pytania audytowe/ checklista
 8. Kwalifikacje audytorów
 9. Audyt zewnętrzny, ustalenia audytowe/ niezgodności/ ocena
 10. Sprawozdawczość z audytu, działania wynikające z audytu
 11. Techniki prowadzenia wywiadów

Czas trwania

5 dni – 40 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz IQNet.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Anna Ickiewicz

  Młodszy Specjalista ds. Szkoleń

  + 48 22 46 45 363
  +48 691 335 534
  aickiewicz@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 3150.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

  Dwudniowe szkolenie, którego celem jest przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Powrót