Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Kompleksowe 4-dniowe szkolenie przygotowujące do nabycia kompetencji audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Korzyści

 • Zrozumienie wymagań i wytycznych normy  PN-ISO/IEC 27001:2014-12
 • Wiedza z zasad audytowania
 • Umiejętność skutecznego i praktycznego prowadzenia audytu
 • Identyfikowanie celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy  PN-ISO/IEC 27001:2014-12
 • Planowanie prowadzenia i raportowania audytów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Prowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacji

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzielne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  w organizacji
 • Konsultanci, którzy wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach
 • Pełnomocnicy
 • Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Wszyscy kandydaci, którzy są zainteresowani tematyką z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Program

 1. Informacje o certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021;
 2. Informacje o audycie zgodnie z ISO 19011;
 3. Informacje o audycie systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 i standardami audytu systemów informatycznych;
 4. Wymagania ISO 27006 dotyczące audytu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 5. Przypomnienie informacji o wymaganiach norm ISO 27001 niezbędnych do wykonywania audytu (analiza listy kontrolnej wymagań);
 6. Podstawy audytu/ rodzaje audytów;
 7. Plan audytu, pytania audytowe/ checklista;
 8. Kwalifikacje audytorów;
 9. Audyt zewnętrzny, ustalenia audytowe/ niezgodności/ ocena;
 10. Protokół z audytu, raport z audytu. działania korygujące;
 11. Techniki i przebieg rozmowy;
 12. Analiza transakcji;
 13. Gry symulacyjne.

Czas trwania

4 dni(szkolenie) – 40 godz. lekcyjnych + 1 dzień (egzamin) – 4 godz. lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • ukończenie szkoleń PC29 lub PC30 oraz PC31, PC32, PC34 i PC42
 • zdanie wymaganego programem egzaminu – szkolenia PC91 „Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji”.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • ukończenie szkoleń PC29 lub PC30 oraz PC31, PC32, PC34, PC42; PC91.
 • wykształcenie wyższe;
 • przynajmniej pięć lat doświadczenia w pracy na pełnym etacie w informatyce, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku związanym z bezpieczeństwem informacji;
 • uczestnictwo w przynajmniej 3 audytach bezpieczeństwa informacji.

Po zdaniu egzaminu oraz po spełnieniu określonych wymagań uczestnicy mogą przystąpić do procesu certyfikacji, który prowadzony jest przez Ośrodek Certyfikacji Personelu i ubiegać się o wydanie certyfikatu kompetencji audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) i Europejskiej Organizacji Jakości (EOQ).

Okres ważności certyfikatu wynosi 3 lata.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Piotr Sapigórski

  + 48 22 46 45 511
  +48 665 464 677
  psapigorski@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 2950.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2014, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

  Dwudniowe szkolenie, którego celem jest przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Powrót