Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Korzyści

 • Zrozumienie wymagań i wytycznych normy  ISO/IEC 27001:2022
 • Wiedza dotycząca zasad audytowania
 • Umiejętność skutecznego i praktycznego przygotowania, planowania i prowadzenia audytu strony trzeciej
 • Identyfikowanie celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022
 • Przygotowania sprawozdania z audytów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności i spostrzeżeń
 • Prowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacji
 • Szkolenie jest uznawane w Polsce i na całym świecie. Zwiększa kompetencje audytorów.

Szkolenia w ramach IQNET Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNET Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNET Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzielne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  w organizacji
 • Konsultanci, którzy wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
 • Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Program

• Struktura i zawartość norm dotyczących SZBI,
• Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji,
• Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000 i ISO/IEC 27005
• Certyfikacja/rejestracja systemów zarządzania (ISO/IEC 27006:2015),
• Przygotowanie, planowanie, prowadzenie i sprawozdawczość z audytu zgodnie z ISO 19011,
• Struktura i wymagania normy EN ISO/IEC 27001:2022
• Identyfikowanie i zapisywanie niezgodności i spostrzeżeń,
• Działania wynikające z audytu strony trzeciej

Czas trwania

5 dni – 40 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia powinny posiadać wiedzę na temat wymagań normy ISO 27001.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNET Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Kucharska

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nkucharska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 3350.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2022/ IQNet No MTS007

  Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ