Szkolenie online O211 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (PN-EN ISO 22301:2020-04)/IQNet No MTS024 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie w zakresie przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD). Szkolenie w ramach IQNet Academy.

 

Korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział, czym jest audyt wewnętrzny i jaki jest cel jego przeprowadzenia;
 • zapoznany zostanie z koncepcją i problematyką dotyczącą ciągłości działania oraz funkcjonowania SZCD, jak również korzyściami biznesowymi jego stosowania;
 • zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie metodyki przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych uwzględniającą wymagania normy PN-EN ISO 19011:2018-08.

 

Szkolenie prowadzone w ramach IQNet Academy oferuje uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci

Szkolenie jest kierowane do osób, które będę zarządzały lub przeprowadzały audyty wewnętrzne w zakresie SZCD, jak również osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zagadnień związanych z systemem zarządzania ciągłością działania.

Program

Dzień 1

 1. Rodzaje audytów, ich cele i podstawowe definicje.
 2. Zarządzanie programem audytu wewnętrznego.
 3. Metody i techniki prowadzenia audytów wewnętrznych.
 4. Dowody audytowe.
 5. Planowanie i przygotowanie się do prowadzenia audytu wewnętrznego.
 6. Spotkanie otwierające.
 7. Prowadzenie audytów wewnętrznych i gromadzenie dowodów.

Dzień 2

 1. Prowadzenie audytów wewnętrznych i gromadzenie dowodów.
 2. Ocena zgodności i niezgodności.
 3. Przygotowanie raportu z audytu wewnętrznego, w tym opisu niezgodności.
 4. Spotkanie zamykające.
 5. Działania korekcyjne i działania korygujące.
 6. Egzamin.

W trakcie szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia praktyczne w zakresie interpretacji normy PN-EN ISO 22301:2020-04, przygotowania audytu oraz sporządzania udokumentowanych informacji z audytu wewnętrznego.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Kucharska

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nkucharska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1450.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ