Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016.

Korzyści

 • Utrwalenie wymagań normy ISO 13485:2016 jako kryterium prowadzenia auditu wewnętrznego.
 • Poznanie wytycznych normy ISO 19011:2018 dotyczących auditowania systemów zarządzania.
 • Nabycie kompetencji auditora wewnętrznego systemów zarządzania wg ISO 13485.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania niezgodności stwierdzonych podczas auditu.

Adresaci

 • Auditorzy i osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji auditorów systemu zarządzania ISO 13485,
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania,
 • Pracownicy przedsiębiorstw działających zgodnie z wymaganiami ISO 13485 (producenci wyrobów medycznych i ich dostawcy)

Program

Dzień 1

 1. Wymagania prawne dotyczące wyrobów medycznych
 2. Normy zharmonizowane dotyczące wyrobów medycznych (w tym ISO 13485)
 3. Wymagania normy PN-EN ISO 13485:2016
  • Zakres
  • Terminy i definicje
  • System Zarządzania Jakością
  • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Zasoby
  • Realizacja wyrobu
  • Pomiary, analiza i doskonalenie
 4. Dokumentacja wyrobu medycznego

Dzień 2

 1. Audit wewnętrzny – wg PN-EN ISO 19011:2018
 • Zasady auditowania
 • Zarządzanie programem auditów
 • Przeprowadzenie auditu
 • Kompetencje i ocena auditorów
 1. Ćwiczenia/warsztaty
 • Plan auditu
 • Formułowanie opisów spostrzeżeń, niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu

Dzień 3

 1. Ćwiczenia/warsztaty – kontynuacja
 • Formułowanie opisów spostrzeżeń, niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu
 • Spotkanie zamykające
 1. Test – egzamin
 2. Omówienie testu

Czas na pytania, dyskusję, itp

Czas trwania

3 dni – 24 godziny lekcyjne

Dodatkowe informację

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1650.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót