Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016

Korzyści

 • Utrwalenie wymagań normy ISO 13485:2016 jako kryterium prowadzenia auditu wewnętrznego.
 • Poznanie wytycznych normy ISO 19011:2018 dotyczących auditowania systemów zarządzania.
 • Nabycie kompetencji auditora wewnętrznego systemów zarządzania wg ISO 13485.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania niezgodności stwierdzonych podczas auditu.

Adresaci

 • Auditorzy i osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji auditorów systemu zarządzania ISO 13485,
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania,
 • Pracownicy przedsiębiorstw działających zgodnie z wymaganiami ISO 13485 (producenci wyrobów medycznych i ich dostawcy)

Program

Dzień 1
1. Wymagania prawne dotyczące wyrobów medycznych
2. Normy zharmonizowane dotyczące wyrobów medycznych (w tym ISO 13485)
3. Wymagania normy PN-EN ISO 13485:2016

 • Zakres
 • Terminy i definicje
 • System Zarządzania Jakością
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zasoby
 • Realizacja wyrobu
 • Pomiary, analiza i doskonalenie

4. Dokumentacja wyrobu medycznego

Dzień 2
1. Audit wewnętrzny – wg PN-EN ISO 19001:2018

 • Zasady auditowania
 • Zarządzanie programem auditów
 • Przeprowadzenie auditu
 • Kompetencje i ocena auditorów

2. Ćwiczenia/warsztaty

 • Plan auditu
 • Formułowanie opisów spostrzeżeń, niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu

Dzień 3
1. Ćwiczenia/warsztaty – kontynuacja

 • Formułowanie opisów spostrzeżeń, niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu
 • Spotkanie zamykające

2. Test – egzamin
3. Omówienie testu

Czas trwania

3 dni – 24 godziny lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie online

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1650.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót