Szkolenie online 0194- Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016/IQNet No MTS040 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016. Szkolenie w ramach IQNET Academy.

Korzyści

 • Utrwalenie wymagań normy ISO 13485:2016 jako kryterium prowadzenia auditu wewnętrznego.
 • Poznanie wytycznych normy ISO 19011:2018 dotyczących auditowania systemów zarządzania.
 • Nabycie kompetencji auditora wewnętrznego systemów zarządzania wg ISO 13485.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania niezgodności stwierdzonych podczas auditu.

 

Szkolenie prowadzone w ramach IQNET Academy oferuje uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNET Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNET Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci

 • Auditorzy i osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji auditorów systemu zarządzania ISO 13485,
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania,
 • Pracownicy przedsiębiorstw działających zgodnie z wymaganiami ISO 13485 (producenci wyrobów medycznych i ich dostawcy)

Program

 1. Audit wewnętrzny- według PN-EN ISO 19001:2018-08.
  • Zasady auditowania;
  • Zarządzanie programem auditów;
  • Przeprowadzenie auditu;
  • Kompetencje i ocena auditorów.
 2. Ćwiczenia:
  • Plan auditu;
  • Formułowanie opisów spostrzeżeń, niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu;
  • Spotkanie zamykające.
 3. Egzamin.

Czas trwania

3 dni – 24 godziny lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNET Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Kucharska

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nkucharska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1750.00 zł*

  Cena: 1750.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ