Szkolenie online O04 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (IQNet No MTS001) - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Korzyści

 • Zrozumienie procesu auditu, oraz poprawa współpracy pomiędzy auditorem a audytowanym
 • Poprawa komunikacji pomiędzy obiema stronami i minimalizacja stresu wynikającego z procesów audytowych.
 • Lepsze wykorzystanie wyników auditu do usprawniania działań organizacji

 

 

Szkolenia w ramach IQNET Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNET Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNET Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje.

Adresaci

 • Osoby nadzorujące system zarządzania jakością w organizacji
 • Kierownictwo organizacji
 • Pełnomocnicy systemu zarządzania jakością
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych
 • Wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Program

Wytyczne do prowadzenia audytów w kontekście ISO 19011

 • Cykl PDCA
 • Podejście procesowe
 • Terminy i definicje – słownik podstawowych pojęć

Wymagania normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do planowania audytów wewnętrznych

Zasady auditowania

 • Kompetencji i oceny auditorów.
 • Zarządzania programem auditów,
 • Zarządzanie programem audytów

Wprowadzenie do planowania auditów

 • Cel, zakres, kryteria auditu
 • Dobór zespołu auditorskiego
 • Plan auditu
 • Lista pytań kontrolnych auditu wewnętrznego

Zasady prowadzenia auditów

 • Spotkanie otwierające i zamykające
 • Techniki auditowania, zadawanie pytań
 • Komunikacja podczas auditu
 • Zbieranie i weryfikacja dowodów

Dokumentowanie auditów

 • Formułowania dowodów z auditu
 • Formułowanie spostrzeżeń i wniosków audytowych
 • Formułowanie niezgodności (charakter, podstawy)
 • Opracowywanie raportu

Działania poauditowe

Dobre praktyki audytowania

Ćwiczenia/analizy/dyskusje – podczas szkolenia

 • zasady zarządzania jakością,
 • terminy i definicje,
 • identyfikowanie niezgodności,
 • działania korekcyjne / korygujące,
 • komunikacja w trakcie auditu,
 • klasyfikowanie niezgodności,
 • identyfikacja i klasyfikacja niezgodności,
 • formułowania dowodu z auditu,

Test wiedzy

Czas trwania

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informację o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNET Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1250.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ